သတင္း

တရုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၾကြေရာက္အားေပး

4.8.2017 ည 8:00 နာရီ တရုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ၾကြေရာက္လာပါတယ္။ ပဌာန္းစာဝါခ်ေနခ်ိန္မွာ ေရာက္ေနတာပါ။
စာဝါခ်ေနပုံေတြ မွတ္တမ္းတင္သြားပါတယ္။ စာဝါခ်ၿပီးေတာ့ သဟာယေက်ာင္းမွာ ဧည့္ခံျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္ေပးသူက ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ တကၠသုိလ္တက္ေနတဲ့ အရွင္ဇဝနပါ။ အရွင္ဇဝနႏွင့္ တရုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက တကၠသုိလ္မွာ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

တရုတ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက စတင္မိတ္ဆက္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြမွာ အရွင္ဝီရသူက ဗီလိန္ျဖစ္ေနတယ္။
သူစုံစမ္းၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ျခားစီျဖစ္ေနတယ္။

ဒီအေၾကာင္းကုိ သူတတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကေန က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ 

တရုတ္ျပည္သုိ႔ တစ္ပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးၿပီး လာေရာက္ ေဟာေျပာေပးဖုိ႔လည္း ပင့္ဖိတ္သြားပါတယ္။ အစၥလာမ္မုိက္ေဇးရွင္းစာအုပ္ကုိ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ လက္မွတ္ထုိးေပးပါဆုိလုိ႔ လက္မွတ္ထုိးေပးလုိက္ပါတယ္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ေနာက္လုိက္ တပည့္ ကုိရင္ေလးလည္းပါပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ဘြဲ႕အမည္က ယြန္တီရွမ္း(Yuanthshen ) ျဖစ္ပါတယ္။