၀ီရသူေဖာင္ေဒးရွင္းမုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

မုဒိတာရပ္ဝန္း (ဝီရသူေဖာင္ေဒးရွင္းအလွဴေတာ္- ၄၂)

ဝီရသူေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕၊ ဦးသန္းေထြး+ေဒၚေအးေမ၊ သားသမီး ေျမးတစ္စုမွ အလွဴေငြ ၁၅၀၀၀၀၀ိ (တစ္ဆယ့္ ငါးသိန္းက်ပ္) လွဴဒါန္းပါသည္။ (6.12.2018)

ယခုဆိုလွ်င္
၁။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေန ကိုေအာင္သက္ပိုင္+မေကခိုင္ေဌး မိသားစု အလွဴေငြ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္၊
၂။ အမရပူရၿမိဳ ့ ကြမ္းဆြဲရပ္ ဦးမိုးကို+ေဒၚခိုင္မာဝင္း (သမီး) မခင္ဇာျခည္ဝင္း (MK ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး) မိသားစုတို႔က စက္တင္ဘာလအတြက္ အလွဴေငြ ၁၀သိန္းက်ပ္၊
၃။ ကုိေဇာ္ေဇာ္ထြန္း+မတင္တင္ၿမဳိင္၊ သား-ထူးျမတ္ေဇယ်ာ၊ သမီး-သိဂႌဝင့္ေဇာ္၊ ေက်ာက္ဝိုင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ မႏၲေလး မိသားစုက အလွဴေငြ ၅၀၀၀၀၀ိ (ငါးသိန္းက်ပ္)၊
၄။ ဦးသန္းဝင္း+ေဒၚခင္ခ်ဳိဝင္း၊ သမီး ခင္ဇာျခည္ဝင္း၊ သား စည္သူဝင္း၊ အမရပူရၿမဳိ႕၊ ကြမ္းဆြဲရပ္ကြက္ မိသားစုက အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၅။ အမရပူၿမဳိ႕၊ ဦးကိုကိုခုိင္+ေဒၚဇင္မမဝင္း၊ (ျမရတနာခုိင္ ေရႊခ်ည္ထိုး)မိသားစုက အလွဴေငြ ၃၀၀၀၀၀ိ (သံုးသိန္းက်ပ္)၊
၆။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ဦးထြန္းေဇာ္+ေဒၚမီမီလြင္၊ ေက်ာက္ဝိုင္း မိသားစုက အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၇။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဝုိင္း၊ မယူေလး မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀ိ (တစ္ေသာင္းက်ပ္)၊
၈။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ဆီစက္ဝင္း၊ ဦးၿဖဳိးၾကြယ္+ေဒၚၿမဳိင္ၿမဳိင္ မိသားစုက အလွဴေငြ ၅၀၀၀၀ိ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊
၉။ စစ္ကိုင္းၿမဳိ႕၊ စစ္ကို္င္းေတာင္ရုိး၊ ေသာတာပန္ရပ္၊ ဦးမင္းဆင္+ေဒၚသီတာဦး မိသားစုက အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၀။ အမရပူၿမဳိ႕နယ္၊ စံေရြးရြာ၊ နန္းဦးေက်ာင္းတုိက္၊ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝဏၰိတ (မန္းမဘသတြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး)က ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၁။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ စိန္ပန္း သူရဲေက်ာ္ရပ္ကြက္၊ ကိုေအာင္ေအာင္+မနီလာစိုး၊ သမီး- ဟန္ေႏြဦး၊ သား- ဆင့္ေလးတင္ မိသားစုက အလွဴေငြ ၅၀၀၀၀ိ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊
၁၂။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွက္ေရး ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟို)မွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ(ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၃။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္၊ နိကာယ္စာသင္တုိက္၊ ေရႊရတု တိပိဋက ေမာ္ကၽြန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသိလကၡႏၶာဘိဝံသမွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၄။ မြန္ျပည္နယ္ မဘသမွ အလွဴေငြ (၁၀)သိန္းက်ပ္၊
၁၅။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္၊ ေဒါက္တာေသာပါက (မဘသ-ဗဟုိ)မွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၆။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္၊ နိကာယ္စာသင္တုိက္၊ ပြင့္လင္းဆရာေတာ္ အရွင္ပညိႏၵမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၇။ မြန္္ျပည္နယ္၊ မုတၱမၿမဳိ႕၊ ျမေစတီနန္းဦးစာသင္တုိက္ ပဓာနနာယက အရွင္သဒၶမၼ ျမနန္းဆရာေတာ္ (မဘသ-ဗဟုိ)မွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၈။ မႏၲေလးတုိင္း၊ ရမည္းသင္းၿမဳိ႕၊ ရန္ေအာင္ျမင္ပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ စာခ်ဆရာေတာ္ ၁၉။ အရွင္စေႏၵာဘာသမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၁၉။ မႏၲေလးတုိင္း၊ ရမည္းသင္းၿမဳိ႕၊ ဓမၼနာဒစာသင္တုိက္၊ အရွင္ကုမာရမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၂၀။ စစ္ကိုင္းၿမဳိ႕၊ ေလးကၽြန္းေျမအုဌ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼပိယ (မဘသ-ဗဟို)မွ အလွဴေငြ ၅၀၀၀၀ိ (ငါးေသာင္းက်ပ္)၊
၂၁။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဝိုင္း၊ ဦးမ်ဳိးလြင္အားရည္စူး၍ ေဒၚၾကည္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၂၁။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဝိုင္း၊ ဦးမ်ဳိးလြင္အားရည္စူး၍ ေဒၚၾကည္ မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဝိုင္း၊ ဦးတင္ထြန္း+ေဒၚညဳိညဳိသိန္း မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၃၀၀၀၀၀ိ (သံုးသိန္းက်ပ္)၊
၂၃။ အမရပူရၿမဳိ႕၊ ေတာင္ႀကီးရပ္၊ ဦးဝင္းေမာင္ဦး+ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (MK ေက်ာက္မ်က္ရတနာ)မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၂၄။ အမရပူရၿမိဳ ့ ကြမ္းဆြဲရပ္ ဦးမိုးကို+ေဒၚခိုင္မာဝင္း (သမီး) မခင္ဇာျခည္ဝင္း (MK ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး) မိသားစုတို႔က ေအာက္တုိဘာလအတြက္ အလွဴေငြ ၁၀သိန္းက်ပ္၊
၂၅။ ကိုမ်ဳိးဝင္းႏိုင္+မသင္းသင္းခုိင္၊ သမီး အိၿဖဳိးေဝ၊ ၿဖဳိးရတီဝင္း မိသားစု၊ ေက်ာက္ဝိုင္း၊ ၅၀၀၀၀၀ိ (ငါးသိန္းက်ပ္)၊
၂၆။ ကိုဟိန္းၿဖဳိးသိန္း+မစုျမတ္ျမတ္လင္း၊ မႏၲေလး၊ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၂၇။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္၊ နန္းေရွ႕ ေဒါနဘြြားရပ္၊ ေဒၚေဌးေဌးျမင့္ (မန္းမေဟာ္သဓာ)မွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၂၈။ အမရပူရၿမဳိ႕၊ ကိုေက်ာ္ေငြ+မႏုႏုလြင္ မိသာစုမွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၂၉။ ဖားကန္႔ၿမဳိ႕နယ္၊ ေတာင္းေကာ့ေက်းရြာ၊ သာသနာ့ကာရီ ဝတ္အသင္းအဖြဲ႔မွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၃၀။ အမရပူရၿမဳိ႕၊ ကြမ္းဆြဲရပ္၊ ကိုမုိးကို+မခုိင္မာဝင္း၊ သမီး မခင္ဇာျခည္ဝင္း (MK ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရး)မိသာစုမွ အလွဴေငြ ၃၀၀၀၀၀၀ိ (သံုးဆယ္သိန္းက်ပ္)၊
၃၁။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေရႊေညာင္ၿမဳိ႕၊ ေဒၚသန္းသန္းေငြ မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၄၂၀၀၀ိ (ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္က်ပ္)၊
၃၂။ ရမည္းသင္းၿမဳိ႕၊ ေဒၚခ်ဳိ မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၃၃။ ရမည္းသင္း မဘသ သံဃာေတာ္မ်ားမွ အလွဴေငြ ၃၀၀၀၀၀ိ (သံုးသိန္းက်ပ္)၊
၃၄။ ကရင္ျပည္နယ္၊ က်ဳံဒိုးၿမဳိ႕နယ္၊ ေကာ့ဝါလဲေက်းရြာ၊ သာသနမာမကအသင္းမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၃၅။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္၊ ကိုရန္ႀကီးေအာင္+မေမာ္ေမာ္ (ေမာ္ေမာ္ေရႊဆုိင္)မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၃၆။ အမရပူရၿမဳိ႕၊ ဦးစုိးစုိး+ေဒၚခင္စန္းဝင္း (ဆန္းသခင္အထည္ဆုိင္)မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၅၀၀၀၀၀ိ (ငါးသိန္းက်ပ္)၊
၃၇။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ စိန္ပန္းရပ္၊ ကိုလင္းထက္ဦး+မႏွင္းႏွင္းေထြး၊ သမီး အိမ့္ၾကာျဖဴ၊ (A.C ကြမ္းယာဆုိင္)မိသားစုမွ အလွဴေငြ ၃၀၀၀၀ိ (သံုးေသာင္းက်ပ္)၊
၂၈။ အမရပူရၿမဳိ႕၊ ကိုေက်ာ္ေငြ+မႏုႏုလြင္ မိသာစုမွ အလွဴေငြ ၂၀၀၀၀၀ိ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)၊
၃၉။ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္၊ နန္းေရွ႕၊ ဆရာႀကီးေဒၚေဌးေဌးျမင့္ (လ/ထ ညႊန္မွဴး-ၿငိမ္း)မွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၄၀။ ကရင္ျပည္နယ္၊ အားအံၿမဳိ႕၊ သရက္ေတာေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ေကသရိႏၵမွ အလွဴေငြ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
၄၁။ ေနျပည္ေတာ္မစိုးရိမ္တုိက္သစ္၊ ဦးဇနိႏၵမွ အလွဴေငြ ၅၀၀၀ိ (ငါးေထာင္က်ပ္)၊
၄၂။ ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕၊ ဦးသန္းေထြး+ေဒၚေအးေမ၊ သားသမီး ေျမးတစ္စုမွ အလွဴေငြ ၁၅၀၀၀၀၀ိ

စုစုေပါင္း ၁၂,၇၈၇,၀၀၀ိ ရရွိပါၿပီ။

ေဖာင္ေဒးရွင္း လစဥ္ အလွဴေငြမွာ တစ္လလွ်င္ ၅၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။
(လစဥ္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀၀ က်ပ္ လွဴလိုသူမ်ားလည္း စီစဥ္ေပးေနပါၿပီ။)
ဦးသိန္းေဆာင္ ေညာင္ကြဲရပ္က ၂၀ကဒ္
ဦးမိုးကို+ေဒၚခိုင္မာဝင္း မိသားစုက ၅၀ကဒ္
ဦးဝင္းျမင့္ေဌး+ေဒၚခင္မမ မိသားစုက ၁၀ကဒ္
ေဒၚခ်ိဳ ရမည္းသင္းၿမိဳ ့က ၁၀ကဒ္
ဦးသုစိတၱ ေအာင္ပင္လယ္က ၆ကဒ္
ဦးကိုကိုခ်စ္ မန္းမေဟာ္သဓာက ၅ကဒ္
ကိုတင္ဦးၾကြယ္+မဆုမြန္က ၅ကဒ္ႏွင့္
တစ္ကဒ္စီကုသိုလ္ယူၾကေသာအသင္းဝင္ (၁၇)ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဝီရသူေဖာင္ေဒးရွင္းသို ့အသင္းဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ကူညီေရး၊ကယ္ဆယ္ေရး၊ပညာေရး ပရဟိတႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအက်ိဳးကိုသယ္ပိုးႏိုင္ပါၿပီ။
ကယ္ ကူ ရိုင္းပင္း ဝီရသူေဖာင္ေဒးရွင္း

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးေအာင္ကိုဝင္း – 09444010028

“မုဒိတာရပ်ဝန်း (ဝီရသူဖောင်ဒေးရှင်းအလှူတော်- ၄၂)”

ဝီရသူဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ကျောက်ဆည်မြို့၊ ဦးသန်းထွေး+ဒေါ်အေးမေ၊ သားသမီး မြေးတစ်စုမှ အလှူငွေ ၁၅၀၀၀၀ဝိ (တစ်ဆယ့် ငါးသိန်းကျပ်) လှူဒါန်းပါသည်။ (6.12.2018)

ယခုဆိုလျှင်
၁။ ပြင်သစ်နိုင်ငံနေ ကိုအောင်သက်ပိုင်+မကေခိုင်ဌေး မိသားစု အလှူငွေ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်၊
၂။ အမရပူရမြို့ ကွမ်းဆွဲရပ် ဦးမိုးကို+ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း (သမီး) မခင်ဇာခြည်ဝင်း (MK ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေး) မိသားစုတို့က စက်တင်ဘာလအတွက် အလှူငွေ ၁၀သိန်းကျပ်၊
၃။ ကိုဇော်ဇော်ထွန်း+မတင်တင်မြိုင်၊ သား-ထူးမြတ်ဇေယျာ၊ သမီး-သိင်္ဂီဝင့်ဇော်၊ ကျောက်ဝိုင်း၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေး မိသားစုက အလှူငွေ ၅၀၀၀၀ဝိ (ငါးသိန်းကျပ်)၊
၄။ ဦးသန်းဝင်း+ဒေါ်ခင်ချိုဝင်း၊ သမီး ခင်ဇာခြည်ဝင်း၊ သား စည်သူဝင်း၊ အမရပူရမြို့၊ ကွမ်းဆွဲရပ်ကွက် မိသားစုက အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၅။ အမရပူမြို့၊ ဦးကိုကိုခိုင်+ဒေါ်ဇင်မမဝင်း၊ (မြရတနာခိုင် ရွှေချည်ထိုး)မိသားစုက အလှူငွေ ၃၀၀၀၀ဝိ (သုံးသိန်းကျပ်)၊
၆။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ဦးထွန်းဇော်+ဒေါ်မီမီလွင်၊ ကျောက်ဝိုင်း မိသားစုက အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၇။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကျောက်ဝိုင်း၊ မယူလေး မိသားစုမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀ဝိ (တစ်သောင်းကျပ်)၊
၈။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ဆီစက်ဝင်း၊ ဦးဖြိုးကြွယ်+ဒေါ်မြိုင်မြိုင် မိသားစုက အလှူငွေ ၅၀၀၀ဝိ (ငါးသောင်းကျပ်)၊
၉။ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ သောတာပန်ရပ်၊ ဦးမင်းဆင်+ဒေါ်သီတာဦး မိသားစုက အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၀။ အမရပူမြို့နယ်၊ စံရွေးရွာ၊ နန်းဦးကျောင်းတိုက်၊ ပဓာနနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝဏ္ဏိတ (မန်းမဘသတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး)က ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၁။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ စိန်ပန်း သူရဲကျော်ရပ်ကွက်၊ ကိုအောင်အောင်+မနီလာစိုး၊ သမီး- ဟန်နွေဦး၊ သား- ဆင့်လေးတင် မိသားစုက အလှူငွေ ၅၀၀၀ဝိ (ငါးသောင်းကျပ်)၊
၁၂။ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှေက်ရေး ဗုဒ္ဓဓမ္မ ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း(ဗဟို)မှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ(နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၃။ ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ နိကာယ်စာသင်တိုက်၊ ရွှေရတု တိပိဋက မော်ကျွန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသိလက္ခန္ဓာဘိဝံသမှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၄။ မွန်ပြည်နယ် မဘသမှ အလှူငွေ (၁၀)သိန်းကျပ်၊
၁၅။ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်၊ ဒေါက်တာသောပါက (မဘသ-ဗဟို)မှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၆။ ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ နိကာယ်စာသင်တိုက်၊ ပွင့်လင်းဆရာတော် အရှင်ပညိန္ဒမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၇။ မွန်ပြည်နယ်၊ မုတ္တမမြို့၊ မြစေတီနန်းဦးစာသင်တိုက် ပဓာနနာယက အရှင်သဒ္ဓမ္မ မြနန်းဆရာတော် (မဘသ-ဗဟို)မှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၈။ မန္တလေးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြို့၊ ရန်အောင်မြင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ စာချဆရာတော် ၁၉။ အရှင်စန္ဒောဘာသမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၁၉။ မန္တလေးတိုင်း၊ ရမည်းသင်းမြို့၊ ဓမ္မနာဒစာသင်တိုက်၊ အရှင်ကုမာရမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၂၀။ စစ်ကိုင်းမြို့၊ လေးကျွန်းမြေအုဌ်ကျောင်းဆရာတော် ဒေါက်တာဓမ္မပိယ (မဘသ-ဗဟို)မှ အလှူငွေ ၅၀၀၀ဝိ (ငါးသောင်းကျပ်)၊
၂၁။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကျောက်ဝိုင်း၊ ဦးမျိုးလွင်အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည် မိသားစုမှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၂၁။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကျောက်ဝိုင်း၊ ဦးမျိုးလွင်အားရည်စူး၍ ဒေါ်ကြည် မိသားစုမှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ကျောက်ဝိုင်း၊ ဦးတင်ထွန်း+ဒေါ်ညိုညိုသိန်း မိသားစုမှ အလှူငွေ ၃၀၀၀၀ဝိ (သုံးသိန်းကျပ်)၊
၂၃။ အမရပူရမြို့၊ တောင်ကြီးရပ်၊ ဦးဝင်းမောင်ဦး+ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် (MK ကျောက်မျက်ရတနာ)မိသားစုမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၂၄။ အမရပူရမြို့ ကွမ်းဆွဲရပ် ဦးမိုးကို+ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း (သမီး) မခင်ဇာခြည်ဝင်း (MK ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေး) မိသားစုတို့က အောက်တိုဘာလအတွက် အလှူငွေ ၁၀သိန်းကျပ်၊
၂၅။ ကိုမျိုးဝင်းနိုင်+မသင်းသင်းခိုင်၊ သမီး အိဖြိုးဝေ၊ ဖြိုးရတီဝင်း မိသားစု၊ ကျောက်ဝိုင်း၊ ၅၀၀၀၀ဝိ (ငါးသိန်းကျပ်)၊
၂၆။ ကိုဟိန်းဖြိုးသိန်း+မစုမြတ်မြတ်လင်း၊ မန္တလေး၊ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၂၇။ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ နန်းရှေ့ ဒေါနဘွားရပ်၊ ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် (မန်းမဟော်သဓာ)မှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၂၈။ အမရပူရမြို့၊ ကိုကျော်ငွေ+မနုနုလွင် မိသာစုမှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၂၉။ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ တောင်းကော့ကျေးရွာ၊ သာသနာ့ကာရီ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့မှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၃၀။ အမရပူရမြို့၊ ကွမ်းဆွဲရပ်၊ ကိုမိုးကို+မခိုင်မာဝင်း၊ သမီး မခင်ဇာခြည်ဝင်း (MK ကျောက်မျက်ရတနာရောင်းဝယ်ရေး)မိသာစုမှ အလှူငွေ ၃၀၀၀၀၀ဝိ (သုံးဆယ်သိန်းကျပ်)၊
၃၁။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရွှေညောင်မြို့၊ ဒေါ်သန်းသန်းငွေ မိသားစုမှ အလှူငွေ ၄၂၀၀ဝိ (လေးသောင်းနှစ်ထောင်ကျပ်)၊
၃၂။ ရမည်းသင်းမြို့၊ ဒေါ်ချို မိသားစုမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၃၃။ ရမည်းသင်း မဘသ သံဃာတော်များမှ အလှူငွေ ၃၀၀၀၀ဝိ (သုံးသိန်းကျပ်)၊
၃၄။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကျုံဒိုးမြို့နယ်၊ ကော့ဝါလဲကျေးရွာ၊ သာသနမာမကအသင်းမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၃၅။ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ကိုရန်ကြီးအောင်+မမော်မော် (မော်မော်ရွှေဆိုင်)မိသားစုမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၃၆။ အမရပူရမြို့၊ ဦးစိုးစိုး+ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း (ဆန်းသခင်အထည်ဆိုင်)မိသားစုမှ အလှူငွေ ၅၀၀၀၀ဝိ (ငါးသိန်းကျပ်)၊
၃၇။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ စိန်ပန်းရပ်၊ ကိုလင်းထက်ဦး+မနှင်းနှင်းထွေး၊ သမီး အိမ့်ကြာဖြူ၊ (A.C ကွမ်းယာဆိုင်)မိသားစုမှ အလှူငွေ ၃၀၀၀ဝိ (သုံးသောင်းကျပ်)၊
၂၈။ အမရပူရမြို့၊ ကိုကျော်ငွေ+မနုနုလွင် မိသာစုမှ အလှူငွေ ၂၀၀၀၀ဝိ (နှစ်သိန်းကျပ်)၊
၃၉။ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ နန်းရှေ့၊ ဆရာကြီးဒေါ်ဌေးဌေးမြင့် (လ/ထ ညွှန်မှူး-ငြိမ်း)မှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၄၀။ ကရင်ပြည်နယ်၊ အားအံမြို့၊ သရက်တောကျောင်းဆရာတော် အရှင်ကေသရိန္ဒမှ အလှူငွေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တစ်သိန်းကျပ်)၊
၄၁။ နေပြည်တော်မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဦးဇနိန္ဒမှ အလှူငွေ ၅၀၀ဝိ (ငါးထောင်ကျပ်)၊
၄၂။ ကျောက်ဆည်မြို့၊ ဦးသန်းထွေး+ဒေါ်အေးမေ၊ သားသမီး မြေးတစ်စုမှ အလှူငွေ ၁၅၀၀၀၀ဝိ

စုစုပေါင်း ၁၂,၇၈၇,၀၀ဝိ ရရှိပါပြီ။

ဖောင်ဒေးရှင်း လစဉ် အလှူငွေမှာ တစ်လလျှင် ၅၀၀၀ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
(လစဉ် ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ၂၀၀၀ ကျပ် လှူလိုသူများလည်း စီစဉ်ပေးနေပါပြီ။)
ဦးသိန်းဆောင် ညောင်ကွဲရပ်က ၂၀ကဒ်
ဦးမိုးကို+ဒေါ်ခိုင်မာဝင်း မိသားစုက ၅၀ကဒ်
ဦးဝင်းမြင့်ဌေး+ဒေါ်ခင်မမ မိသားစုက ၁၀ကဒ်
ဒေါ်ချို ရမည်းသင်းမြို့က ၁၀ကဒ်
ဦးသုစိတ္တ အောင်ပင်လယ်က ၆ကဒ်
ဦးကိုကိုချစ် မန်းမဟော်သဓာက ၅ကဒ်
ကိုတင်ဦးကြွယ်+မဆုမွန်က ၅ကဒ်နှင့်
တစ်ကဒ်စီကုသိုလ်ယူကြသောအသင်းဝင် (၁၇)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

ဝီရသူဖောင်ဒေးရှင်းသို့အသင်းဝင်ခြင်းအားဖြင့် ကူညီရေး၊ကယ်ဆယ်ရေး၊ပညာရေး ပရဟိတနှင့် အမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးကိုသယ်ပိုးနိုင်ပါပြီ။
ကယ် ကူ ရိုင်းပင်း ဝီရသူဖောင်ဒေးရှင်း

ဆက်သွယ်ရန်
ဦးအောင်ကိုဝင်း – 09444010028