မန္းမေဟာ္သဓာမုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

မန္းမေဟာ္သဓာအတြက္ ဘတ္ေငြအလွဴ

အရွင္ဓမၼာနႏၵေဇာတိ (ဓမၼႏြယ္)ထံသို႔ မန္းမေဟာ္သဓာအတြက္ အလွဴရွင္မ်ား လွဴထားသည့္ ဘတ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပထားပါတယ္။
ဦးမာဃ၊ မင္းလွ ဘတ္ေငြ ၁၀၀၀
ဦးဝိေဇၨာတ၊ မင္းလွ၊ ဘတ္ေငြ ၂၂၂၀
ဦးအဂၢဉာဏ ၊ ေအာင္လံ၊ ဘတ္ေငြ ၁၀၀၀
ဦးဣႏၵက၊ သရက္၊ ဘတ္ေငြ ၅၀၀
ဦးဥတၱမ၊ ျပင္ဦးလြင္ ဘတ္ေငြ ၅၁၀
စုစုေပါင္း ဘတ္ေငြ ၅၂၃၀ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
(မုဒိတာရပ္ဝန္းမွာ ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားပါမယ္။)