သတင္းေလာကအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း

ေလာကအလင္း ပညာေရးအစည္းအေဝး

4.1.2019 ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္ ၁၂း၀၀ နာရီမွာ စည္းေဝးပါတယ္။ 2018-2019 ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင္ရိုးျပ႒ာန္းစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ 2019.2020 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံမူမ်ားခ်မွတ္ရန္ စည္းေဝးၾကတာပါ။
လာမည့္ႏွစ္မွာ ေလာကအလင္းပညာဒါနေက်ာင္းသုိ႔ အရင္ကလို ဝင္ခြင့္စာရင္းေပးသူတုိ္င္းကို ဝင္ခြင့္မေပးေတာ့ပါ။ စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံပါေတာ့မယ္။

Fresher တန္းမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းစီ သင္ၿပီးမွ စာေမးပြဲက်င္းပပါမယ္။ ေျဖဆိုႏိုင္မွ ဝင္ခြင့္ျပဳမွာပါ။ ဘာသာစံု တစ္ပုစၧာစီ ေမးခြန္းေမးပါမယ္။ ၄၀% ေအာင္မွတ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၄၀% ေအာင္မွတ္ရမွ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမွာပါ။

Repeater တန္းမ်ား အမွတ္စာရင္းျပရပါမယ္။
တစ္ဘာသာလွ်င္ ၂၀ မွတ္စီ ရသူမ်ားသာ ဝင္ခြင့္ျပဳပါမယ္။
သို႔မဟုတ္ ဘာသာစံု အမွတ္ေပါင္း (၁၅၀)ရမွ ဝင္ခြင့္ျပဳပါမယ္။
လာမည့္ေႏြရာသီမွာ ေလာကအလင္းယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းႏွင့္အတူ ၈-၉ တန္းအတြက္ Grammar သင္တန္းလည္း ပို႔ခ်မွာပါ။
ေအာင္စာရင္းထြက္တဲ့အခါ ေလာကအလင္းေက်ာင္းတက္လိုသူမ်ား အဂၤလိပ္စာအေျခခံပါေအာင္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာကအလင္းကေလးငယ္မ်ား ေလာကအလင္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ…။