သတင္း

မစုိးရိမ္ အမိန္႔ပါဘုရား

အေဝးကုိေရာက္မွေပ်ာက္သြားတဲ့ဆရာသမားကုိ လြမ္းတယ္မ်က္လုံးေတြ မွိတ္မိရင္မ်က္ရည္ေတြက အလုိလုိ ဆင္းေပါက္ကြဲျပစ္လုိက္ခ်င္တာအနည္းဆုံးကဗ်ာေလးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့
ခက္တာကကုိယ္က လူၾကမ္းႀကီးျဖစ္ေနတာပဲဒါ့ေၾကာင့္သူမ်ား ေရးတဲ့အလြမ္းကဗ်ာေတြနဲ႔ပဲကုိယ့္မ်က္ရည္ကုိ ေရာေရာခ်ရ


သြားတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ တန္ဖုိးကုိသြားမရွိမွ ပုိသိရသလုိပါပဲဆရာရွိတုန္းကေတာ့တရားပြဲေတြ ေပါေစခ်င္လုိက္တာဘာရယ္မဟုတ္ဆရာသမား ခရီးသြားေစခ်င္လုိ႔ခုအေဖမရွိေတာ့တဲ့ သားေတြလုိပဲဘာ ရန္မွမရွိတာေတာင္လုံၿခံဳမႈ ရွိတယ္လုိ႔ မခံစားရဘူး


ခုခ်ိန္မွာဘယ္အႏၲရာယ္ကုိမဆုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔အသင့္ရွိတယ္အလြမ္းဒဏ္ကုိေတာ့ မခံႏုိင္ဘူး’ရန္သူေပ်ာ္ေအာင္ မ်က္ရည္မက်နဲ႔’ဆုိေပမယ့္တားလုိ႔မွ မရတာကုိ
ရွိပါေစေတာ့ဒီအတုိင္း လြမ္းရင္း ေဆြးရင္းပဲဆရာသမား ေနာက္ဆံမတင္းရေအာင္THY radio ၊ ဝီရသူေဖာင္ေဒးရွင္းျပည္ခ်စ္သားနဲ႔ ပညာေရးအကယ္ဒမီေတြမွာႏုိင္သမ်ွ ကူထမ္းရင္းသာတပည့္ဝတ္ ျဖည့္ပါရေစဘုရား . . .
ဆရာသမား ကုိယ္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာစြာနဲ႔စာဝါ အျမန္ဆုံးျပန္စႏုိင္ပါေစ . . .’မစုိးရိမ္ နာယကဆုိတာစာ မခ်လုိ႔ မရဘူးေနာ္ ဘုရား’ . . . ။
မုိးတိမ္(ေရႊကာ)30.5.2019