ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ National Development Party သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ National Development Party သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ 

အမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ National Development Party သဘောထားထုတျပွနျခကြျ