သတင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး (၂)

လူေတြနဲ႔ေရာေႏွာေနထိုင္မွ အၾကည္ညိဳခံရမွာလို႔
ယုံၾကည္ေႏုၾကတဲ့ လစ္ဘရယ္ဝါဒီ ဘုန္းႀကီးေတြမွာ
ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမ႐ွိၾကဘူး။

အပူးခိုင္းတိုင္း လုပ္ၾကတာ
အပိန္းခိုင္းတိုင္း လုပ္ၾကတာမ်ားတယ္။

သူတို႔ဟာ
လူေတြခိုင္းတိုင္း လိုက္လုပ္ေနရတာကိုပဲ
ေပ်ာ္႐ႊင္ေက်နပ္ေနတတ္ၾကတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့
သူေကာင္းျပဳခံေနရလို႔ပါပဲ။

တကယ္ေတာ့
သူတို႔ဟာ
ဗုဒၶကိုပစ္ပယ္ၿပီးမိန္းမကို
ကိုးကြယ္ေနၾကတဲ့
ရဟန္းယုတ္ေတြဆိုတာ
ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသူတိုင္းက
သိေနၾကပါတယ္။
ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)
28.10.2019
PM 10:11