သတင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး(၄)

မိန္းမအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့တုိင္းျပည္မွာ
အစုိးရဘက္မွ တစ္ဖက္သတ္ရပ္တည္ၿပီး
သံဃာထုကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ျပစ္မွားေနၾကတဲ့
ရဟန္းဆိုသူေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္
တစ္လံုး ႏွစ္လံုး ေလာင္းကစားေတြမွာ
အေလာင္းအစားေၾကးႀကီးသူေတြ ဒိုင္လုပ္သူေတြ၊
အရက္ေသစာနဲ႔ မူးယစ္ရမ္းကားသူေတြ၊
ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ မာတုဂါမအရႈပ္အေထြးရွိသူေတြ၊
ေငြတိုးေပးစား စီးပြားေရးလုပ္ေနသူေတြ၊
ဘဂၤလီေတြကို ေမွာင္ခိုသယ္ၿပီး လူကုန္ကူးသူေတြ၊
ေန႔လြဲညစာကို ေန႔ဆြမ္းဝိုင္းလို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း
ပြဲေတာ္တည္သူေတြ၊
ဘုရားအလုပ္ တရားအလုပ္ ဘာဆိုဘာမွ မလုပ္ဘဲ
ထဘီၿခဳံၿပီး ေလာ္ဘီလုပ္ေနသူေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း
ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ ဖူးျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)
15.12.2019
AM-10:35