သတင္း

“အေလာင္းဘုရာစိတ္ထား ေမြးျမဴၾက”

“အေလာင္းဘုရာစိတ္ထား ေမြးျမဴၾက”

===================

မဂၤလာပါ

ဝါတြင္းကာ မရိဝါသ္ေဆာက္တည္ၿပီးလုိ႔

မာနတ္က်င့္ေနတာ ေျခာက္ညဥ့္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။

မိုက္ေၾကြးမုိက္ျပစ္ေတြ ေပးဆပ္ေနရတာေပါ့ဗ်ာ။

ရြာႏွင့္အနီး ေတာၿမဳိင္ႀကီးထဲက တရားရိပ္သာေလးက ခ်မ္းေျမ့စရာပါ။

ပရိတ္ပ႒ာန္း အၿမဲရြတ္သလို ဂုဏ္ေတာ္လည္း ပြား တရားလည္း ထုိင္ပါတယ္။

ေစတီဝင္းထဲက သိမ္ေလးမွာ လျပည့္လကြယ္ေန႔တုိင္း ပရိသုဒၶိဥပုသ္ျပဳပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေရးသမားဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းေနရခ်ိန္မွာေတာင္ အလုပ္မ်ားလို႔ မအားရဘူးေပါ့ဗ်ာ။

ေရြးေကာက္ပြဲဟာ သာသနာျပဳမင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲျဖစ္လို႔ အေလာင္းဘုရားစိတ္ထားနဲ႔ တုိက္ပြဲဝင္ရပါဦးမယ္။

ဦးပဥၥင္းျပဳသမွ် ထာဝရကုသုိလ္မ်ားကို အမ်ဳိးတုိ႔အား အမွ်ေပးေဝပါရေစ။

ကုသိုလ္ …..

အမွ် … အမွ် … အမွ် …

ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ …..။

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္

28.10.2020