မုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

အလွူရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၁

🙏 အလွူရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၁ 🙏

124 ဆရာေတာ္ဦးဝိစိတၱာဘိဝံသအ႐ွင္ျမတ္အား ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး ဝီရဝံသအဖြဲ႕သို့

မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚေပါေရႊက က်ပ္ငါးသိန္း လွူဒါန္း

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဆရာေတာ္ဦးဝိစတၱာဘိဝံသ(124)ဆရာေတာ္အ႐ွင္ျမတ္အား ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္း

ေပးခဲ့ေသာ ဝီရဝံသအဖြဲ႕ထံသို့ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚေပါေရႊက

အလွူေငြ က်ပ္ငါးသိန္း ဆက္သြယ္လွူဒါန္းလာပါသည္။  ။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

ေမတၱာျဖင့္

တက္ေခတ္ဗန္းေမာ္

12.11.2020 pm 5.37

📌 ဝီရဝံသအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား 📌

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙏 သာသနာေရးကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

📝 သတင္းဌာနမ်ား ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

💰 အလႉကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉

📎 ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးကို Viber ျဖင့္လည္း

ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 📎

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕