ေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၉)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၉)

“ပုဗၺဘာသီ က်င့္ဝတ္”

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲတြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဂုဏ္ေတာ္ေလးမ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ ၎ကို ဝစီသမာစာရ(ႏႈတ္က်င့္ဝတ္)ဟု ေခၚဆို၏။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားအနက္ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဂုဏ္ေတာ္အေသးအဖြဲေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ပဋိသႏၲာရကုသေလာ- ေစ့စပ္ျခင္း၌ လိ္မၼာသူ၊ သခိေလာ- ေျပျပစ္သူ၊ သုခသမၻာေသာ- နားခ်မ္းသာစြာေျပာတတ္သူ၊ သေမၼာဒေကာ- ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ကို ေျပာတတ္သူ၊ ဥတၱာနမုေခါ- မ်က္ႏွာပန္းပြင့္သူ(ပန္းပြင့္ကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာတင့္တယ္သူ)၊ ပုဗၺဘာသီ- ေရွးဦးစြာေျပာဆိုတတ္သူ၊ ဧဟိသြာဂတဝါဒီ- ဖိတ္ေခၚႀကဳိဆိုသူ၊ ပိယဝါဒီ- ခ်စ္ဖြယ္ကိုဆိုတတ္သူ၊ မိဟိတပုဗၺဂၤေမာ- အၿပဳံးကိုေရွ႕ထားသူ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအမူအရာမ်ားသည္ အေသးအဖြဲေလးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာဆိုဆက္ဆံသည့္အရာ၌ လြန္စြာအေရးပါလွေပသည္။ ၎ကို စာေရးသူနားလည္ထားသည့္အေလ်ာက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ျပန္လည္ေဝမွ်လုိပါသည္။

‘ဧဟိသြာဂတဝါဒီ- သင္သည္လာခဲ့ေလာ့၊ သင္၏လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလာျခင္းေပတည္းဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏’ဆိုသည္မွာ ျမတ္စြာဘုရားက လူေတြကို အၿမဲဖိတ္ေခၚေလ့ရွိသည္၊ ဖိတ္ထားသျဖင့္ ေရာက္လာၾကလွ်င္လည္း လာျခင္းေကာင္းသည္ ေကာင္းေသာလာျခင္းျဖစ္သည္ မဂၤလာရွိေသာေန႔ရက္ျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

‘ပုဗၺဘာသီ- အထူးသျဖင့္ ေရွးဦးစြာေျပာဆိုျခင္း အေလ့ရွိ၏’ ဆိုသည္မွာ မိမိက စတင္၍ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း မိမိက ဦးေဆာင္စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္းကို ဆိုပါသည္။

‘မိဟိတပုဗၺဂၤေမာ- ၿပဳံးျခင္းလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိ၏’ဆိုသည္မွာ လူျမင္သည္ႏွင့္ အလ်င္ၿပဳံးတတ္ျခင္းကို ဆိုပါသည္။

က်ယ္ေျပာလွေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးကို အသာထား၍ ယခုျပဆိုလုိက္သည့္ ဝစီသမာစာရ(ႏႈတ္အက်င့္)သံုးပါးႏွင့္ပင္ လူ႔ေဘာင္ေလာက၌ အေတာ္အတန္ ခရီးေပါက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

စာေရးသူ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာသည့္အခါ အဆိုပါ အခ်က္ေလးမ်ားကိုေတြ႔ျမင္တုိင္း ဘုရားကို ၾကည္ညဳိေနမိပါသည္။ ထို႔အတူ လူမႈဆက္ဆံေရးေခါင္းပါးသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါတုိင္း ၿပဳံးမိတတ္ပါသည္။ ‘ဘုရားသားေတာ္ျဖစ္ေနၿပီး ဘုရားလိုမဆက္ဆံတတ္ရွာဘူး’ဟု သနားမိသလို ‘စာတတ္ေပတတ္ က်မ္းဂန္တတ္ေတြျဖစ္ၿပီး ဒါေလးေတာင္ သတိမျပဳမိဘူး’ဟု အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

ေရႊလက္ထက္ေတာ္၌ ေဝဒပါရဂူ ျဗဟၼဏပညာရွင္မ်ားက ဘုရားထံ မျဖစ္မေနသြားရေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ဳိးေရာက္လာလွ်င္ ၎ဂုဏ္ေတာ္ေလးမ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳ၍ အေၾကာင္းျပၾကပါသည္။ “အဲဒီလို မတားျမစ္ၾကပါႏွင့္၊ ေဂါတမဟာ သင္တုိ႔ေျပာသလို မဟုတ္ပါဘူး၊ သူဟာ အမ်ဳိးဇာတ္အားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္သလို အက်င့္စရဏပိုင္းမွာလည္း အားေကာင္းပါတယ္၊ ဆက္ဆံေရးမွာဆိုရင္လည္း ဧဟိသြာဂတဝါဒီ- လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကဳိဆိုတတ္ပါတယ္၊ ပိယဝါဒီ- ခ်စ္ဖြယ္စကားကိုသာ ေျပာဆိုတတ္ပါတယ္၊ ပုဗၺဘာသီ- ဦးေအာင္ႏႈတ္ဆက္တတ္ပါတယ္၊ မိဟိတပုဗၺဂၤမ- အၿပဳံးျဖင့္ ႀကဳိဆိုၿပီး အၿပဳံးျဖင့္ ေျပာဆိုတတ္သူျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ဆက္ဆံေရးေကာင္းေၾကာင္း အထူးတလည္ အမွတ္ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ အေသးအဖြဲေလးမ်ားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာရွင္တုိ႔အၾကားမွာ ေရပန္းစားေစေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေနေပေတာ့၏။

စာေရးသူသည္ ပင္ကိုယ္က အေပါင္းအသင္းခံုမင္တတ္သူ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္   စာေရးသူ၏ အၿပဳံးမ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းေတြအၾကား ေရပန္းစားေနတတ္သလို စာေရးသူကိုယ္တုိင္လည္း မိဟိတပုဗၺဂၤမ- မေျပာခင္ၿပဳံးျခင္း၊ ပုဗၺဘာသီ- အရင္ဦးဆံုး ႏႈတ္ဆက္ျခင္းဆိုသည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမူအရာေလးမ်ားကို ဖတ္ရႈၾကည္ရသည့္အခါ တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ဂုဏ္ယူမိလ်က္သား ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။

စာေရးသူ အိုးဘိုတကၠသိုလ္မွာေနရစဥ္ ပုဒ္မ ၅(ည)ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႀကီးတစ္ဦးက စာေရးသူ၏ အၿပဳံးပန္းကို ခ်ီးက်ဴးေထာမနာျပဳသည္ႏွင့္ ႀကဳံခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူက ေတာင္ယာထဲသြား၍ ဂုဏ္ေတာ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္၌ အဆိုပါ ၅(ည)ႏိုင္က်ဥ္း လမ္းေလွ်ာက္လာသည္ကို ခပ္ေဝးေဝးမွ လွမ္းျမင္ရပါသည္။ ထိုအခါ စာေရးသူက ကို……. ဟု အားရပါးရ လွမ္းႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ ႏႈတ္မဆက္ခင္ အလ်င္ၿပဳံးျပပါသည္။ စာေရးသူၿပဳံးျပသည္ကို ေကာင္းစြာျမင္ရပုံေပၚပါသည္။ ေရွ႕သြားမ်ား ေပၚေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာေၾကာင့္တည္း။ အနီးေရာက္လာသည့္အခါ ထို ၅(ည)က စာေရးသူကို ေလွ်ာက္ထားပါေတာ့၏။ “ဦးပဥၥင္းကို သေဘာက်တဲ့အခ်က္တစ္ခုရွိတယ္၊ ဦးပဥၥင္းက ဘယ္သူ႔ေတြ႔ေတြ႔ အရင္ဦးဆံုး ၿပဳံးျပတတ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာေတြ႔ေတြ႔ အရင္ဦးဆံုး ႏႈတ္ဆက္တတ္တယ္၊ အေဝးႀကီးကေနလည္း လွမ္းႏႈတ္ဆက္တာပဲ”။

မွန္ပါသည္။ အိုးဘိုေက်ာင္းသားေလာကမွာ စာေရးသူ၏အၿပဳံး နာမည္ႀကီးခဲ့ပါသည္။ ဘုန္းႀကီးေခါင္းျဖတ္သတ္မႈျဖင့္ က်လာေသာအဖြဲ႔ထဲမွ လူငယ္တစ္ဦးလည္း စာေရးသူ၏ အၿပဳံးဒဏ္ကို မခံႏိုင္သျဖင့္ ေဒါသအာဃာတမ်ား အရည္ေပ်ာ္က်သြားခဲ့ဖူးေပသည္။ ထိုသူသည္ စာေရးသူက ၿပဳံးျပတုိင္း ျပန္မၿပဳံးသည့္အျပင္ အံႀကီးႀကိတ္၍ ေနတတ္ပါသည္။ ေနာင္အခါ အံမႀကိတ္ေတာ့ဘဲ မ်က္ႏွာထားတင္းရံုသာ တင္းလာပါသည္။ ၾကာသည့္အခါ ျပန္ၿပဳံးျပရံုတင္မကဘဲ တုန္႔ျပန္ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ သိလိုရာေမးျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္လာပါေတာ့သည္။

စာေရးသူတို႔ မႏၲေလး အမ်ဳိးသားေရးအဖြဲ႔၌လည္း ထုိ႔အတူပင္။ “ဦးဝီရသူဆီလာရတာ အၿပဳံးေလးျမင္ရတာနဲ႔တင္ တန္တယ္ဘုရား”ဟုလည္းေကာင္း၊ “ဦးဝီရသူႏွင့္ေတြ႔ရင္ အေမာကိုေျပသြားတာပဲ”ဟုလည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကသည္ႏွင့္ မၾကာခဏႀကဳံရတတ္ပါသည္။ စာေရးသူကလည္း မိမိထံေရာက္လာသည္ႏွင့္ “အရွင္……… အေျခအေန”ဟု ဆီးႀကဳိေမးျမန္းတတ္ပါသည္။ စာေရးသူအေၾကာင္း သိသူမ်ားက ‘ေကာင္းပါတယ္ဘုရား’ဟု အလိုက္အထုိက္ ျပန္ေျဖတတ္သလို ‘အေျခအေနကေတာ့ ေရခဲပါပဲ’ဟု  အားရဝမ္းသာ ျပန္ေလွ်ာက္ထားသည္လည္း ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမသိသူမ်ားကမူ ‘ဘာအေျခအေနလဲ’ဟုလည္းေကာင္း၊ ‘ႏိုင္ငံေရးအျခအေနကို ေျပာတာလား ဘာသိခ်င္တာလဲ’ဟုလည္းေကာင္း ျပန္လည္ေမးျမန္းတတ္ၾကေပသည္။ စာေရးသူက ၎တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိလို၍ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသားေတာ္ပီသစြာ ဘုရာ့က်င့္စဥ္မ်ားကို ေသးသည္ငယ္သည္မဟူ က်င့္သံုးတတ္ပါမူ ဒိ႒အက်ဳိး ခံစားရတတ္ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးမားသည့္ က်င့္စဥ္မ်ားဆုိလွ်င္ ေျပာစရာပင္ လိုမည္မထင္ေပ။

ပုဗၺဘာသီက်င့္ဝတ္ ၿပီးပါၿပီ။

ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)

18.8.2020