မုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၃

🙏 အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၃ 🙏

ဆရာေတာ္၏ လိုအပ္ရာရာကိစၥမ်ားအတြက္

မြန္ျပည္နယ္ အမ်ဳိး-ဘာသာ-သာသနာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး

ဆရာေတာ္မ်ားက အလႉ​ေငြ က်ပ္ဆယ္သိန္း လႉဒါန္းပါသည္။  ။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕