သတင္း

ေထာင္ဝင္စာ အမွတ္စဥ္ – ၁

ေထာင္ဝင္စာ အမွတ္စဥ္ – ၁ 🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အင္းစိန္နရသိန္သို႔ ဆရာေတာ္ စတင္ႂကြေရာက္

သီတင္းသုံးသည့္ ၃-၁၁-၂၀၂၀ (အဂၤါေန႔)၊

နံနက္ ၉:၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးမွ တရား႐ုံးထုတ္ကာ ေရာက္ရွိလာမည့္

ဆရာေတာ္အား ဖူးေျမာ္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရင္း

ေထာင္ဝင္စာအမွတ္စဥ္ – ၁ အျဖစ္ ဝီရဝံသအဖြဲ႕က

လိုအပ္မည္ဟုယူဆရေသာ ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ သြားေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းရာတြင္

ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ နာယကဆရာေတာ္ ဘဒန ၱေကသရ၊

ေဒါပုံေအာင္သီတာဆရာေတာ္၊ ဝီရဝံသအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္၊ ဦးလျပည့္ဇင္တို႔ႏွင့္အတူ

ဦးယာပိုင္သူ (ဘာသာေသြးမီဒီယာ)၊

ေဒၚဆုလဲ့နႏၵာ၊ ေဒၚယဥ္မင္း၊ မေမာ္(ေစာဦးစာေပ)၊

မခင္မာလာ၊ ဦးဆန္းလြင္(ေဒါပုံ)ႏွင့္အဖြဲ႕၊

ဦးသက္မ်ိဳးဦးႏွင့္ အျခားေသာ တပည့္ဒါယကာ၊

ဒါယိကာမမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆရာေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရမည္အထင္ျဖင့္

ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က

ပင့္ေဆာင္လာေသာကားမွာ ပင္မဝင္ေပါက္မွမဝင္ဘဲ

အျခားဝင္ေပါက္မွ ဝင္ေရာက္သြားသျဖင့္

ဆရာေတာ္ကို ဖူးခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။

ဆရာေတာ္သည္ နံနက္ ၁၀:၄၀ နာရီတြင္

အင္းစိန္နရသိန္သို႔ ေကာင္းမြန္စြာေရာက္ရွိေၾကာင္း

သတင္းစကားၾကားသိရသျဖင့္

ေထာင္ဝင္စာေပးပို႔ၿပီး ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေထာင္ဝင္စာ အမွတ္စဥ္ – ၁ တြင္

ႀကိဳတင္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္မရရွိျခင္းေၾကာင့္

လိုအပ္ႏိုင္မည္ထင္သည္မ်ားကို အင္းစိန္နရသိန္အနီးရွိ

စတိုးဆိုင္မ်ားမွ ေငြက်ပ္ ၇၆၀၀၀ ဖိုးဝယ္ယူ၍

ေပးပို႔လႉဒါန္းခဲ့ပါသည္။

လိုအပ္မည္ဟု ယူဆရေသာ

~~~~~~~~~~~~~~

၁။ ၿခဳံေစာင္ ၁ ထည္

၂။ အခင္းေစာင္ ၂ ထည္

၃။ ဖေယာင္းပုဆိုး ၂ စ

၄။ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ၁ ထည္

၅။ ေရဘူး ၁ ဘူး

၆။ ေရခ်ိဳးဆပ္ျပာ ၁ ဘူး

၇။ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာ ၁ ေတာင့္

၈။ မုန္႔မ်ိဳးစုံ

၉။ ေကာ္ဘူး

၁၀။ ဇြန္း

၁၁။ ေကာ္ဇလုံ

၁၂။ ေရခြက္

၁၃။ ေရခ်ိဳးစီးဖိနပ္

၁၄။ ဘီစၾကတ္

၁၅။ ပဲဆီသန္႔

၁၆။ လက္ဖက္ေျခာက္

၁၇။ ေျမပဲ

၁၈။ လက္ဖက္အသား

၁၉။ ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္

၂၀။ ပုစြန္ေျခာက္ေၾကာ္

၂၁။ ဗာလေခ်ာင္ေၾကာ္

၂၂။ ငံျပာရည္ေၾကာ္

၂၃။ ဖ႐ုံယို

၂၄။ ေျမပဲယို

၂၅။ ၾကက္သားဗာလေခ်ာင္ေၾကာ္

၂၆။ ဆပ္ျပာခရင္မ္

၂၇။ စကၠဴပန္းကန္ျပား

၂၈။ အေမႊးခဲ

စသည္တို႔ကို ပထမဦးစြာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ပစၥည္းထည့္ရန္အိတ္ၾကားတစ္လုံးႏွင့္

ေထာင္ဝင္စာ ပါဆယ္အိတ္မ်ားကို ဦးသက္မ်ိဳးဦးက

ဝယ္ယူလႉဒါန္းေပးပါသည္။

အင္းစိန္နရသိန္မွ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္

ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ (ဒုတိယအႀကိမ္) အစည္းအေဝးကို

အဖြဲ႕တည္ရာ ေကသရာရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို

စည္းေဝးတိုင္ပင္ ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။  ။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕