သတင္း

“ထုိင္းနိုင္ငံဗုဒၶဘာသာဒီလိုျဖစ္ေနၿပီ”

“ထုိင္းနိုင္ငံဗုဒၶဘာသာဒီလိုျဖစ္ေနၿပီ”

ဝိနည္းအရ လူသားေတြနဲ႔ဆြမ္းဘုန္းမေပးရတဲ့ ဒို့ရဟန္းသံဃာကို ဘာသာ​ျခားလူေတြနဲ႔ တမ္းညႇိလာၾကတယ္။

ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေစလာတယ္ ။

ဒီမိုကေရစီရဲ့လူ႔့အခြင့္အေရး Human Rights ေခါင္းစဥ္ဟာ…

ဘာသာသာသနာ ကိုပါထိခိုက္လာတယ္ ။ #သံဃာစင္ေဖ်ာက္လာၾကသည္။

ကိုယ့္မိဘကို ဒြန္းစႏၵား၊ သူဖုန္စား နဲ႔ယွဥ္တြဲ စားေသာက္ေစ​ လၽွင္သင္ခံနိုင္မည္ေလာ။

မိဘဆရာသမားကို ေစာ္ကားေနလၽွင္သင္ မခ်ိေအာင္နာတတ္ သလုိ ။

ဘုရားတရားသံဃာ ေစာ္ကားတန္းညႇိသူေတြ မခ်ိေအာင္နာတတ္ရမယ္။

ကာကြယ္တတ္ရမယ္ ျပန္လည္ေခ်ပေျပာဆို ကာကြယ္တတ္ရမည္။

အျဖစ္ခံလို့မရဘူး…

အားနာလို့ သီးခံရမည့္အရာမဟုတ္။

ဘာသာ၊သာသနာ ထိပါး​ေစာ္ကားလာသူမွန္သမၽွ ဒုိ့ရန္သူအျဖစ္ ကာကြယ္တတ္မွ ေတာ္ကာက်မယ္။

ဗုဒၶ သရနံ စိရံတိဌတု

သာသနာ၅၀၀၀ ျမန္မာနိုင္ငံ အဒြန္႔ရွည္ေအာင္ နည္းေပါင္းစုံ ကကာကြယ္ၾကရ

လိမ့္မည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္သာဝကတို့…

credit ##