သတင္း

ေထာင္ဝင္စာ အမွတ္စဥ္ – ၂

🙏 ေထာင္ဝင္စာ အမွတ္စဥ္ – ၂ 🙏

အင္းစိန္နရသိန္သို႔ ဆရာေတာ္ႂကြေရာက္သီတင္းသုံးသည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ပထမဦးဆုံးေထာင္ဝင္စာ အမွတ္စဥ္ – ၁ ကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ကိုေတာ့ ေတြ႕ဆုံဖူးေျမာ္ခြင့္မရခဲ့ပါ။

ပုံမွန္ကာလဆိုလွ်င္ ေထာင္သို႔ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး၊ အခ်ဳပ္သားတစ္ဦးေရာက္ရွိၿပီးပါက ေထာင္ဝင္စာ(ခ)ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္ မကုန္ဆုံးေသးပါက မိသားစုမ်ားက ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိပါသည္။

အကယ္၍ ၎ေန႔တြင္ ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္ကုန္ဆုံးသြားပါကလည္း ေနာက္တစ္ေန႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မဟုတ္ပါက ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိပါသည္။

ယခုကာလမွာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေထာင္ဝင္စာ ဧည့္ေတြ႕ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး လူမေတြ႕ပါဆယ္ပို႔ခြင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပထမဦးဆုံးေထာင္ဝင္စာ ပို႔အၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔(၄-၁၁-၂၀၂၀)ရက္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ဆရာေတာ္ထံ ပို႔ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား အားလုံးေရာက္မေရာက္ တာဝန္ရွိသူအား ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးေရာက္ရွိေၾကာင္း၊ ပဲဆီတစ္မ်ိဳးသာ သြင္းခြင့္မရသျဖင့္ ခ်န္ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခါလာပို႔ပါက ပဲဆီဘူးကို ျပန္ယူသြားႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဆီဘူးမ်ားကို ယခင္က(ဦးဝင္းကိုကိုလတ္တို႔ေထာင္က်စဥ္၊ဦးပညာဝံသတို႔ အခ်ဳပ္က်စဥ္) သြင္းခြင့္ရရွိၿပီး ယခုသြင္းမရလွ်င္ ဆရာေတာ္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးရာ၌ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းေျပာရာ ေထာင္မွ တာဝန္ရွိသူက အက်ဥ္းသားေစ်းဝယ္အပ္ေငြစာရင္းသြင္းထားပါက ေထာင္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ေစ်းဝယ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္တြင္ ဆီမွာယူ၍ ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလာပါသည္။

သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ဝယ္ယူျခင္း၊ ျပင္ပမွ သြင္းခြင့္မရွိဘဲ အက်ဥ္းသားေစ်းဝယ္စာရင္းမွသာ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆရာေတာ္အေနျဖင့္ မွာယူႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမေထာင္ဝင္စာႏွင့္ တစ္ရက္ျခား ၅-၁၁-၂၀၂၀ ရက္၊ မနက္ ၇:၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဝီရဝံသအဖြဲ႕ မွ ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ ႏွင့္ ဦးလျပည့္ဇင္တို႔သည္ အလႉရွင္မ်ားလႉဒါန္းထားၾကသည့္ ေငြမ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္းကို ဆရာေတာ္၏ အမည္ျဖင့္ အက်ဥ္းသားအပ္ေငြစာရင္းသို႔ ေပးသြင္းခဲ့ပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉