သတင္း

ဒသမအႀကိမ္အလႉေငြအပ္ႏွံ

🙏 ဒသမအႀကိမ္အလႉေငြအပ္ႏွံ 🙏

(၆-၁၂-၂၀၂၀)

ဆရာေတာ္၏ လိုအပ္ရာရာကိစၥမ်ားအတြက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလႉရွင္(၂)ဦးေပးပို႔လႉဒါန္းေသာ အလႉေငြ စုစုေပါင္း ၁၃၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္သိန္းသုံးေသာင္း)ကို ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးလျပည့္ဇင္ က နာယကဆရာေတာ္  ဘဒႏၲေကသရထံသို႔ ၆-၁၂-၂၀၂၀၊ တနဂၤေႏြေန႔ ၊ ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၈/၂၀၂၀ တြင္ ဒသမအႀကိမ္အျဖစ္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

(*** ယခင္အလႉေငြအပ္ႏွံခဲသည့္ ပထမအႀကိမ္(၁၊၂)၊ ဒုတိယအႀကိမ္(၁၊၂)၊ တတိယအႀကိမ္၊ စတုတၳအႀကိမ္(စတုတၳအႀကိမ္၁၊၂၊၃) စုစုေပါင္း ရွစ္ႀကိမ္ကို ပထမမွ အ႒မအျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။)

အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္

~~~~~~~~~~~

၆၉။ မယု(ပန္းေရာင္းဝယ္ေရး)

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အလႉ

၃၀၀၀၀/-(က်ပ္သုံးေသာင္း)

(၂-၁၂-၂၀၂၀)၊ Wave Money

၇၁။ မဝင္းေငြႏွင့္အဖြဲ႕

နန္႔မြန္းၿမိဳ႕၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

၁၀၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္သိန္း)

၅-၁၂-၂၀၂၀၊ Wave Money

အလႉရွင္(၂)ဦး ေပးပို႔လႉဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း ၁၃၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္သိန္းသုံးေသာင္း)

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

__________________________

📌 ဝီရဝံသအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား 📌

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙏 သာသနာေရးကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္ 🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

 သတင္းဌာနမ်ားဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

 အလႉကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉

🏦 CB Bank Account No.0165600100046628

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္းႏွင့္ အဏၰဝါလမ္းေထာင့္)

Account Name:

ASHIN KAYTHARA

U WIN KO KO LATT

U LA PYAE ZIN

U KO KO OO

🏦 KBZ Bank Account No.

12630212602634401(KANBAWZA BANK Ltd(NDGN)

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္း)

Account Name:

1. ASHIN KAYTHARA

2. U LA PYEE ZIN

3. U WIN KO KO LATT

4. KO KO OO

📲 Wave Account – 09772177969

📲 KBZ Pay Account – 09450059582

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးကို Viber ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕