မုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၇၂

🙏 အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၇၂🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(၇-၁၂-၂၀၂၀)

ဆရာေတာ္၏ လိုအပ္ရာရာကိစၥမ်ားအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေရာဟိနီ သံဃေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕မွ အလႉရွင္မ်ားျဖစ္သည့္

၁။ ဘဒႏၲသုမန(တာဝန္ခံေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္)

ေလာကအလင္းပညာဒါန က်ဴရွင္ေက်ာင္း

၁၀၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္သိန္း)

၂။ ဦးမိုးကို + ေဒၚခိုင္မာဝင္း၊ သမီး – မခင္ဇာျခည္ဝင္း

၃၀၀၀၀၀/-(က်ပ္သုံးသိန္း)

MK ေက်ာက္မ်က္

၃။ ဦးတင့္ + ေဒၚေခ်ာ၊ သမီး – မႏြယ္ႏြယ္မြန္၊ ေျမး – ေအာင္ခန္႔ေဇာ္

ထူးကေဖး

၁၀၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္သိန္း)

၄။ ကိုမင္းကို + မေအးေအးႏိုင္၊

သား – ကာရံမင္းကို၊ သမီး – သံဇဥ္မင္းကို

(ေ႐ႊသံဇဥ္ အထည္ေရာင္းဝယ္ေရး)

၅၀၀၀၀/-(က်ပ္ငါးေသာင္း)

၅။ ကိုသန္းဝင္း + မခင္ခ်ိဳဝင္း၊

သား – စည္သူဝင္း၊ သမီး – ခင္ဇာျခည္ဝင္း

၅၀၀၀၀/-(က်ပ္ငါးေသာင္း)

၆။ ကိုေဇာ္ထြန္း + မတင္တင္ၿမိဳင္၊

သား – ထူးျမတ္ေဇယ်ာ၊ သမီး – သဂႌဝင့္ေဇာ္

၅၀၀၀၀/-(က်ပ္ငါးေသာင္း)

၇။ ကိုေဇာ္မင္း + မေႏြး၊ သား – ဘုန္းျမတ္မင္း၊ ဘုန္းမင္းခ

၁၅၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္းငါးေထာင္)

၈။ ကိုသူရေဇာ္ + မနီလာဝင္း၊ သမီး – လင္းသီရိေဇာ္

၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္း)

၉။ ကိုေက်ာ္ဝင္းစိုး + မလႈိင္၊ သား – ထူးလြင္ေအာင္

၃၀၀၀၀/-(က်ပ္သုံးေသာင္း)

၁၀။ ကိုစိုးမိုးေဇာ္ + မႏြယ္နီဝင္း

၅၀၀၀/-(က်ပ္ငါးေထာင္)

၁၁။ ကိုလႊမ္းမိုး + မယုယုလြင္၊ သား – ရွင္းသန္႔ကိုကို၊ မင္းသန္းကိုကို

၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္း)

၁၂။ ကိုေတဇာဝင္း + မေဝေဝ၊ သား – ထူးခန္႔ေတဇာ၊ သမီး – ျခဴးျမတ္ေတဇာ

၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္း)

၁၃။ ကိုခိုင္ႀကီး + မဇင္မမ

ျမရတနာခိုင္ ေ႐ႊခ်ည္ထိုး

၃၀၀၀၀/-(က်ပ္သုံးေသာင္း)

၁၄။ ကိုေအာင္သူ + မေလးေလးမြန္

၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္း)

၁၅။ ကိုစိန္ျမင့္

၂၀၀၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း)

၁၆။ ကိုဝင္းကိုကို + ေဒၚေအးေအး

၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္း)

၁၇။ ကိုေအာင္ဝင္း + မနီလာ

၂၀၀၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း)တို႔က

စုစုေပါင္း က်ပ္ရွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းတိတိကို ေပးပို႔ လႉဒါန္းပါသည္။  ။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

ဝီရဝံသအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙏 သာသနာေရးကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္ 🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

 သတင္းဌာနမ်ားဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

 အလႉကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉

🏦 CB Bank Account No.0165600100046628

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္းႏွင့္ အဏၰဝါလမ္းေထာင့္)

Account Name:

ASHIN KAYTHARA

U WIN KO KO LATT

U LA PYAE ZIN

U KO KO OO

🏦 KBZ Bank Account No.

12630212602634401(KANBAWZA BANK Ltd(NDGN)

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္း)

Account Name:

1. ASHIN KAYTHARA

2. U LA PYEE ZIN

3. U WIN KO KO LATT

4. KO KO OO

📲 Wave Account – 09772177969

📲 KBZ Pay Account – 09450059582

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးကို Viber ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕