သတင္း

ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ အထူးအစည္းအေဝး အမွတ္ – ၂/၂၀၂၀

ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ အထူးအစည္းအေဝး အမွတ္ – ၂/၂၀၂၀

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္)

၁။ ဝီရဝံသအဖြဲ႕သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊

ဓမၼသဟာယေက်ာင္း နာယကဆရာေတာ္ ဘဒႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ

(ဝီရသူ-မစိုးရိမ္) အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းစံဘဝျဖင့္

သီတင္းသုံးေနစဥ္ကာလအတြင္း ဆြမ္းေဝယ်ာဝစၥႏွင့္

လိုအပ္ရာရာကိစၥမ်ားအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္​ေ​​ပးရသည့္အဖြဲ႕

ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဆရာေတာ္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ႂကြေရာက္ၿပီးေနာက္

​ေရွ႕ေနငွားရမ္းရန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္စုံစမ္းၾကည့္ရာ

ကိုယ္တိုင္ထုေခ်ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္

မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

၃။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ ဆရာေတာ္က

​ေရွ႕ေနငွားရမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္မိန္႔ၾကားၿပီး

သင့္ေလ်ာ္ရာ ေရွ႕ေနတစ္ဦးဦးကို စီစဥ္ထားရန္ ညႊန္ၾကားလာ

ပါသည္။

၄။ ဝီရဝံသအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ

အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္ႀကီးထံ​ေတာ္​သို႔ ၾသဝါဒခံေလွ်ာက္​

ထားခဲ့ရာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၾသဝါဒခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

၅။ ထို႔​ေၾကာင့္ ဝီရဝံသအဖြဲ႕က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ (စဥ္-၃၉၀၈) ထံ ဆက္သြယ္၍ ၎ႏွင့္အတူ

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္း

​ေထာင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ဆရာေတာ္ထံမွ ေရွ႕ေနလိုက္ပါ

​ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ရာ ဆရာေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး

ဆရာေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္

​ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၆။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးလွ်င္​ ဥပေဒ

အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးရွိ

အျခားေသာေရွ႕ေနမ်ားကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္

ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္ မိန္႔ၾကားလာပါက ဆရာေတာ္၏

မိန္႔ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

ဘဒႏ ၱ​ေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉