သတင္း

အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၈၈

🙏 အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၈၈🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(၂၈-၁၂-၂၀၂၀)

ဆရာေတာ္၏ လိုအပ္ရာရာကိစၥမ်ားအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေန မျမင့္ျမင့္ၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

၁။ မျမင့္ျမင့္ၾကည္ -တူ

ေအာင္ျပည့္စိုး + မယဥ္ၿဖိဳးဦး

၅၀၀၀၀/-(က်ပ္ငါးေသာင္း)

၂။ ဦးခင္ေမာင္လြင္ + ေဒၚႏွင္းႏု

၁၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေသာင္း)

၃။ ေဒၚၾကည္လႈိင္

၅၀၀၀/-(က်ပ္ငါးေထာင္)

၄။ ဦးစိုးႏိုင္

၃၀၀၀/-(က်ပ္သုံးေထာင္)

၅။ ဦးစိန္ဝင္း

၂၀၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ေထာင္)

၆။ ေဒၚေဌးျမင့္

၂၀၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ေထာင္)

၇။ မစန္းၾကည္

၂၀၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ေထာင္)

၈။ ဦးမင္းဦး

၂၀၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ေထာင္)

၉။ ေဒၚစန္းခင္

၁၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေထာင္)

၁၀။ မသိန္း

၁၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေထာင္)

၁၁။ ေဒၚခင္မာသိန္း

၁၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ေထာင္)

၁၂။ ဦးေမာင္ႏိုင္

၅၀၀/-(က်ပ္ငါးရာ) တို႔က

စုစုေပါင္း ၇၉၅၀၀/-(က်ပ္ခုနစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ငါးရာ)ကို ကိုေအာင္ကိုဝင္းမွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္လႉဒါန္းပါသည္။  ။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

__________________________

ဝီရဝံသအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙏 သာသနာေရးကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္ 🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ဘဒေႏၲကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

 သတင္းဌာနမ်ားဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

 အလႉကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒေႏၲကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉

🏦 CB Bank Account No.0165600100046628

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္းႏွင့္ အဏၰဝါလမ္းေထာင့္)

Account Name:

ASHIN KAYTHARA

U WIN KO KO LATT

U LA PYAE ZIN

U KO KO OO

🏦 KBZ Bank Account No.

12630212602634401(KANBAWZA BANK Ltd(NDGN)

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္း)

Account Name:

1. ASHIN KAYTHARA

2. U LA PYEE ZIN

3. U WIN KO KO LATT

4. KO KO OO

📲 Wave Account – 09772177969

📲 KBZ Pay Account – 09450059582

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးကို Viber ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕