သတင္း

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ား၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

ယေန႔ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ား၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

*******************************************

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမွ သံဃာသုံးပါးနဲ႔ လူတစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးသြားတယ္လို့ ကနဦးသိရပါတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕မွာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

#MyanmarNationalPost

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အျခားနစ္နာေနရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးေပးရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆိုပြဲ၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

ရက္စြဲ ။ ။ ၁၆-၁-၂၀၂၁

၁။ ဆရာေတာ္ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)သည္ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့မွုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ့ွု ပုဒ္မ ၁၂၄(က)ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့သည့္အေပၚ ၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ကတည္းက ကိုယ္တိုင္လာေရာက္အဖမ္းခံခဲ့ၿပီး စြဲဆိုထားသည့္အမႈ့ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို့ ဖမ္းဆီးခံၿပီးေနာက္ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဗီဒီယိုကြန္ဗန္းဇင္း စနစ္ျဖင့္ ရမန္ယူ၍ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္မွာ ၃လခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီးေနာက္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္လည္း ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးျခင္း လုံးဝမရွိဘဲ ဗီဒီယိုကြန္ဗန္းဇင္းစနစ္ျဖင့္ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ား ေရႊ႕စိုင္းလာခဲ့ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရသူအေနျဖင့္ ေျခပေျပာဆိုခြင့္မရဘဲ တရားသူႀကီးမွ ႐ုံးခ်ိန္းေပးခ်င္သည့္ရက္ေပးကာ တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုအျဖစ္ ကၽြန္ုပ္တို့ ရွုျမင္သည္။

၃။ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း – အပိုဒ္ ၉ တြင္ “မည္သူမၽွ ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ႏွင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ။”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊

အပိုဒ္ ၁ဝတြင္ “အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မွုေၾကာင့္ တရားစြဲဆို စီရင္ ဆုံးျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရား႐ုံးေတာ္၏ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မၽွတစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစား ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။” ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ကိုဗစ္-၁၉ ကို အခြင့္ေကာင္းယူအေၾကာင္းျပကာ ဆရာေတာ္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္) အပါအဝင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွု၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွု ျဖစ္သည္။

၄။ ထိုသို့ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးျခင္း မရွိဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ၆လခန္႔ က်ခံရမည့္ အက်ဥ္းသားက တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရျခင္းကဲ့သို့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ထိုသို့ ပိုမိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမွု၊ ျပစ္မွုႏွင့္မထိုက္တန္ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရမွုမ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူ၍ နစ္နာရမွုအတြက္ ကုစားေပးသည္ဟူ၍ မရွိခဲ့ဖူးပါ။

၅။ ကၽြန္ုပ္တို့အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ဝီရသူ (မစိုးရိမ္) အပါအဝင္ အျခားနစ္နာေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႐ုံးထုတ္၍ တရားစီရင္ေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုသည္။ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ရွုတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲဦး​ေဆာင္​တာဝန္​ခံမ်ား(ရန္​ကုန္​)