ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေရွးဒင္း

ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေရွးဒင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုင္း

          ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း (၁၃၅)မ်ိဳးတို႔ စုေပါင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ဘာသာ အယူဝါဒေၾကာင့္ ျပႆနာတစ္စံုတရာ မျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကလည္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေပးထားၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ယခုေနာက္ပိုင္းကာလ၌ အျခားႏိုင္ငံ သားမ်ား ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳး ျခားမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီး ေနာက္ ဘာသာေရး အယူအဆေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအသြင္သ႑ာန္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာတစ္ခုက အျခားဘာသာတစ္ခုကို အတင္းသြတ္သြင္းျခင္းမ်ား၊ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ဘာသာမတူသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လက္ထပ္ၿပီး ဘာသာသြတ္သြင္းျခင္းမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားရွိလာခဲ့ရာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာ အယူဝါဒေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ညီၫြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ (တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး) ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း တူညီစြာလိုက္နာၾကရမည့္ ဥပေဒမ်ား ေဖၚေဆာင္ရန္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါသို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားက သံုးသပ္မိပါသျဖင့္ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေပၚထြက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစ ေရးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရရွိေရးကိုပါစဥ္းစားေတာ္မူၾကၿပီး မဘသအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ဆက္လက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။

ရြာမပရိယတၲိစာသင္တိုက္ (အင္းစိန္)၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဩဝါဒါစရိယ၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱ တိေလာကာဘိဝံသ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈျပဳကာ ေအာက္ပါ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။

ပိဋကသံုးပံု နိကာယ္စာသင္တိုက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱသီလကၡႏၶာဘိဝံသ

(ေရႊရတု တိပိဋကဓရ၊ပါဠိပါရဂူ၊ တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ၊ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက)၊

တိပိဋကပုလဲေရာင္ရွိန္စာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ဣႏၵပါလ

(တိပိဋကဓရ တိပိဋကေကာဝိဒ၊ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက)၊

သိမ္ဇရပ္ ဓမၼဒူတပရိယတၲိ စာသင္တိုက္       ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ပညာဝရ၊

မႏၱေလးၿမိဳ႕ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ဓမၼသဟာယ ေက်ာင္း နာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ဝိစိတၲာဘိဝံသ (ဝီရသူ-မစိုးရိမ္)၊

မရမ္းကုန္း၊ စံျပသာသနာျပဳေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ေကာသလႅ၊

အေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ကဝိသာရ၊

        ရွင္စႏၵာသီရိ

(အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ဆြမ္းေလာင္းအသင္းႀကီး-မိုဘိုင္းလ္)၊

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲကို အင္းစိန္ရြာမပရိယတၲိ စာသင္တိုက္ အစည္းအေဝးခန္းမႀကီး၌ (၆.၅.၂၀၁၃) တနလၤာ ေန႔၊ ေန႔လယ္(၂)နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-

၁။       အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ဟု အမည္သတ္မွတ္ ေခၚတြင္ေစရန္၊

၂။       အဖြဲ႕ကို

(က)    ႏိုင္ငံေတာ္ဩဝါဒါစရိယဆရာေတာ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၊

(ခ)     စာသင္တိုက္ဆရာေတာ္မ်ားပါဝင္သည့္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕၊

(ဂ)     ဓမၼကထိကႏွင့္ ကမၼ႒ာနာစရိယဆရာေတာ္မ်ား ပါဝင္သည့္ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ဟူ၍           ဖြဲ႕စည္းထားရွိရန္

၃။       ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္          အတြက္ –

စာသင္တိုက္ဆရာေတာ္မ်ားကို ဘဒၵႏၱ တိေလာ ကာဘိဝံသကလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဩဝါဒါ စရိယႏွင့္ တိပိဋက ဆရာေတာ္မ်ားကို ဘဒၵႏၱ သီလကၡႏၶာဘိဝံသႏွင့္ ဘဒၵႏၱဣႏၵပါလ တို႕က လည္းေကာင္း၊ ဓမၼကထိကႏွင့္ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္မ်ားကို ဘဒၵႏၱ ပညာဝရႏွင့္ ဘဒၵႏၱဝိစိတၲာဘိဝံသ (ဝီရသူ-မစိုးရိမ္) တို႔ကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူႏိႈးေဆာ္ စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ရန္၊

၄။       အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို မကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး အတြက္ (ေရရွည္) စီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

၅။       အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူ လူထုၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိ နားလည္ေစရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ အြန္လိုင္း မီဒီယာမ်ား အသံုးျပဳ၍ အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

၆။       အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထု အင္အားကို ညီၫြတ္စြာ ပူးေပါင္း ရယူေဆာင္ရြက္သြားရန္၊

၇။       ဘာသာေရးç လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထု အေျချပဳအသိပညာစည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္သြား မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို –

အထက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံဆရာေတာ္ အျဖစ္ ဘဒၵႏၱဝိစိတၲာဘိဝံသ (ဝီရသူ-မစိုးရိမ္) က လည္းေကာင္း၊

ေအာက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံဆရာေတာ္အျဖစ္ ဘဒၵႏၱပညာဝရကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရန္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

၄င္း၌ သိမ္ဇရပ္ ဓမၼဒူတပရိယတၲိ စာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ ပညာဝရမွ ၄င္း၏ဒကာအရင္းျဖစ္သူ ဦးရဲေခါင္ညြန္႔ (B.S.C., BL) တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ႀကီး ေနအိမ္သို႔ ၾကြရာက္ၿပီး အထက္ပါ ဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲေပးရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ဦးရဲေခါင္ညြန္႔ က တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ တာဝန္ယူၿပီး မူၾကမ္းကို ဆရာ ေတာ္ထံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၄င္းေနာက္ ဆရာေတာ္က ရြာမပရိယတၲိစာသင္တိုက္ အင္းစိန္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘဒၵႏၱ တိေလာကာဘိဝံသ အားတင္ျပ၍ မူၾကမ္းကိုလက္ခံေတာ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ ဦး ေဆာင္ပါဝင္ေပးရန္အတြက္လည္း လက္ခံေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

သာသနာႏွစ္ ၂၅၅၇ခု၊ ေကာဇာႏွစ္ ၁၃၇၅ခု၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၃၊ ဇြန္ (၂၇)ရက္ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ ေအာင္ ဆန္းေတာရတပ္ဦးေက်ာင္းတိုက္၌ သံဃာ (၁၅၅၃) ပါး တို႕ တက္ေရာက္သည့္ သံဃာ့ညီလာခံႀကီးက အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ဗဟိုအဖြဲ႕ႀကီး စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဘသ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း၌ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အတြင္း လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အသိပညာေပး စည္း႐ံုးတားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံသူ/သားအားလံုး အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားလ်က္ စည္းကမ္းတက် ညီညီညြတ္ညြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး”ဟူေသာ မူဝါဒကို အေျခခံထားကာ  ေဆာင္ရြက္ၾက ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕ ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ ပဓာန နာယကဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဩဝါဒါ စရိယလည္း ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဒၵႏၱတိေလာကာဘိဝံသ ဆရာေတာ္ႀကီးကဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူ၍ တစ္ႏိုင္လံုး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ၾကပါတယ္။