မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ျဖစ္ေပၚလာပုံသမိုင္းစဥ္

“မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ သမိုင္းစဥ္”

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သူ အဂၢမဟာပ႑ိက အဘိဓဇမဟာရဠဂုရု ဘဒၵႏၱသရိႏၵာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္သည္  သက္ေတာ္ ၇၆-ႏွစ္ ရွိလာသည့္အခါ ပို၍ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလိုလာ၏။ စစ္ကိုင္းေတာင္၊ မင္းကြန္းေတာင္ကဲ့သို႔ (ၿမိဳ႕ထဲႏွင့္စာလွ်င္) အသြားအလာ ခက္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ိဳးတြင္လည္း သီတင္းမသုံးခ်င္၊ ၿမိဳ႕ထဲလည္း ျဖစ္ရမည္၊ ေတာလည္းရရမည္ဟူေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္သာ ေနထိုင္ခ်င္ေလသည္။ (ဤတြင္ “ေတာရ” ဟူရာတြင္ ၀ိနည္းေတာ္လာ ေတာရေက်ာင္းမ်ိဳးကို ဆိုလိုရင္း မဟုတ္ပါ။ လူသူ လူလာနည္းပါးသည့္ အရပ္မ်ိဳးကို ဆိုလိုရင္ ျဖစ္ပါသည္။)

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္၏ ဒကာ၊ ဒကာမ အရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ သမီးေတာ္ေစ်း၊ ဦးေတာ၊ ေဒၚႏိုင္တို႔ကလည္း ဆရာေတာ္အား ေက်ာင္းေဆာက္ လွဴဒါန္းလိုေက်ာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ေဒၚႏိုင္သည္ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္ သမီးအရြယ္က ဘႀကီး၊ အေမႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးခန္႔-ေဒၚသိုက္တို႔ႏွင့္ ဆရာေတာ့္ထံ မၾကာခဏ လိုက္လာခဲ့သည္ ဟူ၏။

ေဒၚသိုက္သည္ တစ္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ့္ထံမွအျပန္ “ဆရာေတာ့္ကို ေက်ာင္းေဆာက္လွဴခ်င္လိုက္တာ” ဟု ညည္းတြားလိုက္၏။ မႏိုင္က “ေဆာက္ပါလား၊ အေမႀကီးရဲ႕” ဟု ေျပာဆိုရာတြင္ “ေက်ာက္းေဆာက္တယ္ ဆိုတာ ပိုက္ဆံရွိမွ ေဆာက္လို႔ျဖစ္တာ ငါ့ေျမးရဲ႕၊ အေမႀကီးတို႔မွာ ပိုက္ဆံက မရွိဘူး” ဟုျပန္လည္ ေျပာဆိုခဲ့ဘူး သည္။ မႏိုင္သည္ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္ သမီးအရြယ္ကစ၍ “ငါႀကီးလို႔ ပိုက္ဆံရွိရင္ ေက်ာင္းေဆာက္မယ္” ဟု အားခဲထားေလခဲ့သည္။ ကိုေတာႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည့္အခါ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ကိုပင္ စိတ္ထဲမွရည္မွန္း၍ စီးပြားေရး လုပ္ခဲ့၏။ စီးပြားေရး အေတာ္အသင့္ အဆင္ေျပလာသည့္အခါ ဆရာေတာ္ကို ေက်ာင္းေဆာက္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။

ဆရာေတာ့္ စိတ္ႀကိဳက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ မႏၱေလးေတာင္ေျခ၊ ဗန္းေမာ္တိုက္ စသည္ျဖင့္ ေနရာ ေပါင္းစုံေန၏။ မႏၱေလးေတာင္ေျခမွာ ေ၀းေသာေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္တိုက္တြင္ မိုးအခါ ဗြက္ထူေသာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္က မႀကိဳက္၊ ေရပန္းတိုက္ထဲ ေဆာက္မည္ဟု စီမံၾကေသး၏။ ေရပန္းတိုက္ဆိုိင္ရာ အႀကီးအကဲ ဘုန္းႀကီးမ်းကလည္း ပထမေသာ္ လက္ခံလိုက္၏။ ေနာက္တြင္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ သီတင္းသုံးလွ်င္ ေရပန္းတိုက္ ဟူေသာအမည္ ေပ်ာက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံၾကေတာ့ေခ်။ သည္လိုႏွင့္ ဆရာေတာ့္ စိတ္ႀကိဳက္ ေနရာမေတြ႕ဘဲ ရွိေနသည္တြင္ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဆရာေတာ္၏ တပည့္ရင္း ဒိုင္း၀န္ဘုန္းႀကီး ဦးေကသရ (လားရွိဳး သုေဗာဓာရုံဆရာေတာ္)သည္ ဆရာေတာ့္ထံ ေရာက္လာ၏။ ဆရာေတာ္က ေအးေအးေဆးေဆးေနရန္အတြက္ လူသြားလူလာ နည္းပါးသည့္ေနရာတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္ဖို႔ေနရာ ရွာေနေၾကာင္း အမိန္႔ရွိလိုက္ရာ ဘုန္းႀကီၚ ဦးေကသရက ဒိုင္း၀န္းကြင္းႀကီးကို ဆရာေတာ္ႏွစ္သက္မည္ဆိုလွ်င္ ဆရာေတာ္ အလိုရွိသေလာက္ ခြဲေ၀လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလသည္။  ဆရာေတာ္သည္ ဒိုင္း၀န္ကြင္းႀကီးေျမကို ႏွစ္သက္သေဘာက်သည္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းကို အလွဴခံလိုက္၏။

၁၃၁၆-ခုႏွစ္တြင္ ေတာထေနသည့္ သစ္ပင္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ ေျမေနရာကို ဘူး(လ္)ဒိုဇာ ေျမညွိစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမညွိၿပီးလွ်င္ ဒိုင္း၀န္ကြင္း ေျမာက္ဘက္ျခမ္း အေရွ႕ထိပ္တြင္ သမီးေတာ္ေစ်း ဦးေတာ-ေဒၚႏိုင္တို႔က “ဓမၼဒါယာဒ” တိုက္ေက်ာင္းႏွင့္ ဆြမ္းစားေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၾကေလသည္။ မဟာရာမ္ တံတိုင္းကိုလည္း ဦးေတာ-ေဒၚႏိုင္တို႔ကပင္ လွဴဒါန္းၾက၏။

ေက်ာင္းတကာႀကီး ဦးေတာသည္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းၿပီးေနာက္ သဂၤဇာေခ်ာင္း ေျမာက္ဖက္မွ ေန၍ သူ႕ေက်ာင္းကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ၿပီး ပီတိျဖစ္ေနေလသည္။ မစိုးရိမ္ နာကယမ်ားက ေက်ာင္းဒကာ ဦးေတာ သူ႕ေက်ာင္းကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ရွဴေနျခင္းကို ေက်ာင္းအေပၚတြင္ သာယာေနသည္ဟု ထင္ၾက၏။ ပိဋကဘုန္းႀကီး ဦးစာရိႏၵကမူ ဆရာေတာ္ကို​ ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားၾကည့္ေလသည္-

“ဆရာေတာ္ ေက်ာင္းဒကာ ဦးေတာႀကီး ေခ်ာင္းေျမာက္ဖက္ကေန သူ႕ေက်ာင္းသူၾကည့္ၿပီး သာယာေနပုံရတယ္၊ သာယာေနရင္ ကုသိုလ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး”

“ဦးပဥၹင္းတို႔က ေမာင္ေတာစိတ္ သိလို႔လား၊ ေမာင္ေတာတို႔ မႏိုင္တို႔က သူတို႔ေနစရာ အိမ္ေတာင္ မေဆာက္ေသးဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းအရင္ ေဆာက္ၿပီးလွဴတာ၊ ဒီလိုစြန္႔ႏိုင္တဲ့သူ ဘယ္မွာရွိသလဲ၊ ရွာစမ္း ဒီလိုစြန္႔ႏိုင္တဲ့ သူက သူ႕ေက်ာင္းကို သူၾကည့္ၿပီး သာယာေနပါ့မလား” “ဒါနံ ဒတြာ ံ ပစၥေ၀ကၡတိ” လုပ္ေနတာေနမွာေပါ့ “

ဦးေတာ-ေဒၚႏိုင္တို႔သည္ သမီးေတာ္ေစ်းရပ္တြင္ သူတို႔ေနထိုင္စရာ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ထိုတိုက္ကိုလည္း ေက်ာင္းအေမြခံအျဖစ္ ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းလိုက္ၾကေလသည္။ ေက်ာင္းေဆာက္ လွဴဒါန္းၿပီးသည္ကစ၍ ေန႔စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းပို႔ၾကသည့္အျပင္ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း သံဃာ ၅၀-ခန္႔ ဆြမ္းေကၽြးၾက၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ နာယကမ်ားအားလည္း ႏွစ္စဥ္ ၀ါဆိုသကၤန္း ကပ္လွဴၾက၏။

ဆရာေတာ္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္တြင္ သီတင္းသုံးေနသျဖင့္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းမ်ား အသီးသီး ေပၚလာေတာ့၏။ ၁၃၁၈-ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ ေဒါင္းရိုးရပ္ ပြဲစား ဦးျမသန္း၊ ပြဲကေတာ္ ေဒၚျမခင္ႏွင့္ သားသမီး ရီ၊ မာ၊ ၀င္းတို႔က ဓမၼကာမ တစ္ထပ္တိုက္ ေက်ာင္းတစ္လုံးႏွင့္ ဆြမ္းစာေက်ာင္းေဆာင္၊ ဆရာေတာ္၏ တူမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သမီးေတာ္ေစ်း ေဒၚဂ်မ္း၊ ေဒၚဆန္း (ေမာင္) ကိုေ၀တို႔က ပ်ဥ္ေထာင္ပ်ဥ္ကာ၊ သြပ္မိုး၊ ဓမၼဒါန တစ္ထပ္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ ရြာဟိုင္းေစ်း ဦး၀-ေဒၚေဌး၊ တူမ မသိန္းတင္၊ မခင္ညြန္႔၊ ေျမး မခင္ေဆြတို႔က သံဂါယန ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ပုံစံအတိုင္း ဓမၼဒီပ ႏွစ္ထပ္တိုက္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ ဆြမ္းစားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ေထာင္ပ်ဥ္ကာ ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ ဆရာေတာ္ တစ္သက္စီးနင္းရန္ အိုပယ္ကားတစ္စီး (ဒရိုင္ဘာ ဓါတ္ဆီ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္တကြ) လွဴဒါန္းၾကသည့္အျပင္ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီးသည္ကစ၍ ေန႔စဥ္ ဆြမ္းပို႔ၾက၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဓမၼဒီပေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးတို႔အား ၀ါဆိုသကၤန္း ႏွစ္စဥ္မျပတ္ လွဴဒါန္းၾက၏။ ေက်ာင္းဒကာႀကီး ဦး၀သည္ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းဒကာႀကီး ဦးသက္ရွည္ ကဲ့သုိ႔ပင္ စနစ္ႀကီးသူျဖစ္၏။ ေက်ာင္းသံဃာမ်ား ဆန္ျပဳတ္ ကပ္ရာတြင္ပင္ အလဟႆ ပိလွ်ံေနမႈကို လုံး၀လက္မခံေသာ ဒကာႀကီးပင္တည္း။ စနစ္ႀကီးရာမွာသာ မစိုးရိမ္ ေက်ာင္းဒကာႀကီးႏွင့္ တူသည္မဟုတ္၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း မစိုးရိမ္ေက်ာင္းဒကာႀကီးႏွင့္ တူေလသည္။

ဒကာႀကီး ဦး၀တို႔သည္ ဆရာေတာ္၏ ရဟန္းဒကာ၊ ဒကာမမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာဒကာျဖစ္လာၾက၏။ ေတာင္ျပင္ နာမည္ႀကီး စာသင္တိုက္မွ ဆရာေတာ္တစ္ပါးႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးၾက၏။ ေတာင္ျပင္မွ ယင္းတိုက္တြင္ ပ်က္စီးေနသည့္ အလယ္တိုက္ႀကီးကို ျပင္ဆင္ရန္ပင္ စိတ္ကူးခဲ့ေသး၏။ ထိုတိုက္သည္ ယခင္က နာမည္ႀကီးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ ပရိယတၱိစာေပ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းေလ်ာ့ရဲဲရဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုတိုက္မွ အလယ္တိုက္ႀကီးကို ျပင္ဆင္လွ်င္ ေက်ာင္းသာႀကီးၿပီး ေနမည့္ စာသင္သား သံဃာ သိပ္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာသင္သား သံဃာမ်ားမ်ား သီးတင္းသုံးေနထိုင္မည့္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴျခင္းျဖစ္ေလသည္။

၁၃၂၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ပဲပုပ္တန္းရပ္ ေရႊကုန္သည္ ေဒၚႀကီးႀကီး၊ သမီး ေဒၚေသာင္းတို႔က သိမ္တိုက္တစ္လုံး၊ ဦးၾကဴး-ေဒၚေမွာ္တို႔က ၀ါးကပ္မိုး၊ ထရံကာ ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ ဦးေတာ-ေဒၚႏိုင္တို႔႕ ၀ါးကပ္မိုး၊ ထရံကာ (ကုဋီပါ) ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ ၁၃၂၄-ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚၿမိဳင္တို႔က အုတ္နံကပ္ ဓမၼပါလ ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ ဆြမ္းစားေက်ာင္း တစ္ေဆာင္၊ ၁၃၂၅-ခုႏွစ္တြင္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ ေရႊကုန္သည္ ေက်ာင္းအမႀကီး ေဒၚေငြႏု၊ သား ကိုသိန္းေမာင္၊ ဇနီးမသန္းၾကည္၊ ေျမး၊ ေမာ္၊ ထြန္း၊ သန္း၊ ေအး၊ ဦး၊ သြင္၊ ဇင္ တို႔က ဓမၼ၀ိနယရံသီ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္၊ ဆြမ္းစားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ (တန္ဖိုး ႏွစ္ေက်ာင္းေပါင္း တစ္သိန္းခြဲ၊ ယခုေခတ္ ၆ သိန္းခန္႔)၊ ၁၃၃၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ မလြန္ရပ္ ေဒၚခ်ဳံး၊ ေဒၚဂုံ ညီအမတို႔က ေရစင္တစ္ခုႏွင့္ ငါးေကာင္အား ေမာ္တာတစ္လုံး၊ ေလမႈတ္စက္တစ္ခု၊ လူပ်ံေတာ္ပတၱျမား ဦးေမာင္ေမာင္-ေဒၚၿငိမ္း သားသမီးတစ္စု တို႔က အ၀ီစိေရတြင္း တစ္တြင္း အသီးသီး ေဆာက္လုပ္ လွဴတန္းၾကသည္။

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းအားလုံးႏွင့္ အေဆာက္အဦးအားလုံးတို႔သည္ ဆရာေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ေပၚလာသည့္ေက်ာင္းမ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ားခ်ည္းျဖစ္ၾက၏။ ဆရာေတာ္သည္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ အတြင္း ေပၚလာသည့္ ေက်ာင္းဟူသမွ် အေဆာက္အဦး ဟူသမွ်ကို ပုဂၢလိကအျဖစ္ ေရစက္ခ် အလွဴခံသည္ဟူ၍ တစ္ခုမွ်မရွိ။ လွဴဒါန္းသူမ်ား အက်ိဳးႀကီးေစရန္ အားလုံး သံဃိတအျဖစ္ ေရစက္ခ်၍ လွဴဒါန္းေစခဲ့သည္။

ေက်ာင္းဒကာေပၚလာရာတြင္လည္း “မည္မွ်အကုန္ခံ၍ ေက်ာင္းေဆာက္မည္နည္း။ ဘယ္လို ေဆာက္၊ ညာလို ေဆာက္” စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိ၊ ေက်ာင္းၿပီးမွ သံဃိတေရစက္ခ်၍ အလွဴခံၿမဲျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဒကာ၊ ဒကာမမ်ားကိုလည္း ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မရည္ရြယ္ဖို႔ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရည္ရြယ္လွ်င္ သံဃိကေလာက္ အက်ိဳးမႀကီးသည့္အျပင္ ရည္ရြယ္ရင္း ပုဂၢဳိလ္မရွိသည့္ေနာက္ ပ်က္စီးသြားတတ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျပႆနာအျဖစ္ က်န္ရစ္တတ္ေၾကာင္း တရားေဟာေလ့ရွိသည္။

ဆရာေတာ္သည္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ တည္ေထာင္စက စာသင္တိုက္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိမည္မထင္။ အလုပ္အေကၽြး (ဥပဠာက) ဦးပဥၹင္း၊ ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ေအးေအးေဆးေဆးေနထိုင္ရန္သာ စိတ္ကူးခဲ့ဟန္တူ၏။ ေက်ာင္းမ်ားအသီးသီး ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ အေဆာက္အဦးက မ်ား၍ ေနထိုင္သူက နည္းပါးေနေလသည္။ သည္တြင္ စာသင္တိုက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးေပၚလာေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မစိုးရိမ္တိုက္ႀကီးမွ နာယကဘုန္းႀကီးမ်ားကို ပင့္ေခၚ၍ စာခ်ေစခဲ့သည္။ မစိုးရိမ္တိုက္ႀကီးမွ နာယကဘုန္းႀကီးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကသည္ဆိုလွ်င္ တိုက္သစ္တြင္ သံဃာ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာေတာ့၏။ (ယခုအခ်ိန္တြင္မူ သံဃာ ၁၇၅ ပါးရွိေနေခ်ၿပီ။) သံဃာတေျဖးေျဖး မ်ားျပားလာရာ သံဃာမ်ားသည္ နံနက္တိုင္လွ်င္ ကုဋီကိစၥအတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳၾကရေတာ့၏။ ယင္းကိစၥအတြက္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကရသည္။ ယင္းကိစၥသည္ သံဃာမ်ားအဖို႔ လူဒကာ၊ ဒကာမမ်ားကဲ့သို႔ ခ်ဳံကြယ္၍ ၿပီးေစရန္လည္း မသင့္ေလ်ာ္လွ၊ (အျပင္းအထန္ အႏၱရာယ္ ႏွိပ္စက္ခံရသျဖင့္ မတတ္သာလြန္း၍ ခ်ဳံကြယ္ကာ ၿပီးေစခဲ့ရသည့္ အခါမ်ိဳးလည္း ရွိၾကေပမည္။)

တစ္ေန႔တြင္ ကိုထြန္းလွသည္ နံနက္ေစာေစာ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္သို႔ ေရာက္လာေလရာ သံဃာမ်ား၏ အခက္အခဲကို ေတြ႕ျမင္သြားေလသည္။ ၁၃၃၅-ခုႏွစ္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕ ေရႊနန္းေတာ္ ေစာင္စက္ပိုက္ရွင္ ဦးထြန္းလွ ေဒၚသိန္းညြန္႔ သားသမီးတစ္စုတို႔သည္ မစိုးရိမ္ တိုက္သစ္အတြင္းတြင္ သံဃာမ်ားအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ၁၀-ခန္းတြဲ တိုက္ကုဋီတစ္လုံးကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းၾကေလသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိုအခက္အခဲမွာ ေျပလည္သြားရေတာ့၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦးကနည္းၿပီး သံဃာကမ်ားေနသျဖင့္ ကိုဘရင္-ေဒၚစိန္စိန္ မိသားစုတို႔က အုတ္နံကပ္ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အုတ္ျမစ္ခ်ထား၏။

ဆရာေတာ္သည္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ စာသင္တိုက္ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ နာယကအဖြဲ႕ကိုပင္ လႊဲအပ္လိုက္၏။ ႏွစ္စဥ္ ရရွိသည့္ န၀ကမၼအလွဴေငြမ်ားကို တိုက္သစ္သံဃိကအျဖစ္ လွဴဒါန္း၏။ ထို န၀ကမၼအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ မိုးရြာလွ်င္ တိုက္သစ္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းခ်က္ေကၽြးရသည္။ လစဥ္ ကုန္က်သည့္ ေရမီတာခ၊ မီးမီတာခမ်ားကိလည္း ထိုေငြမ်ားျဖင့္ပင္ ေပးေခ်ရ၏။ ႏွစ္စဥ္ ၀ါဆို၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ တေပါင္းလတို႔တြင္ တိုက္တြင္း စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပေစ၍ စာေအာင္သံဃာတို႔အား အတန္းတိုက္ ၅-က်ပ္၊ ၇-က်ပ္၊ ၈-က်ပ္၊ ၁၀-ကို လစဥ္ လွဴဒါန္းေစခဲ့၏။

တိုက္သစ္တြင္ သံဃာ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာသည့္အခါ ဆရာေတာ္က တိုက္သစ္ နာယကမ်ားအား “စာေမးပြဲ” တစ္ႏွစ္သုံးႀကိမ္ က်င္းပေပးရမည္။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဟု ငါ့ကို ျပန္မေလွ်ာက္ရ၊ ဘယ္ပုံ၊ ဘယ္နည္း က်င္းပေပးမည္။ ဘယ္ပုံေကာင္းေအာင္ လုပ္မည္ဟု၍သာ ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္” ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တိုက္သစ္ နာယကမ်ားကလည္း ဆရာေတာ့္ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးၾကသည္။ တိုက္သစ္တြင္ ေက်ာင္းထိုင္ နာယက တင္ေျမွာက္ရန္ စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စာသင္သားမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကိုလည္း မစိုးရိမ္တိုက္ႀကီး စဥ္းမ်ဥ္းဥပေဒကို နည္းမွီ၍ ေရးဆြဲေစခဲ့သည္။

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္တြင္ စာခ်ဘုန္းႀကီးႏွင့္ စာသင္သား ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိ၍ စာခ်စာသင္မဟုတ္သူတို႔ မရွိျခင္း သည္ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၏ စာသင္တိုက္ ပီျပင္မႈပင္ ျဖစ္ေပသည္။

စာေပးက်မ္းဂန္ ေရးသား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာေတာ္အပါအ၀င္ မစိုးရိမ္တိုက္ေဟာင္းႏွင့္ တိုက္သစ္ ႏွစ္တိုက္မွ နာယကဆာေတာ္အားလုံး စုေပါင္း၍ တိပိဋပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္က်မ္းႀကီး က-၀ဂ္၊ အတြဲ ၅-၆၊ ပ-၀ဂ္အတြဲ ၁၅-၁၆- တို႔ကို ေရးသားျပဳစုရာတြင္ မစိုးရိမ္အဘိဓာန္အဖြဲ႕ ဥကၠဠအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ယခု အ-၀ဂ္၊ သရအတြဲ-၄၊ အပိုင္း-၂ ကို ဆက္လက္ျပဳစုေတာ္မူလ်က္ ရွိပါသည္။

“မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ေန စာသင္သားမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္း”

ဆရာေတာ္သည္ ၁၃၂၇-ခုႏွစ္၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ အႀကံတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ “ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေနကုန္ေသာ္လည္း စာအုပ္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္မွ် မေတြ႕ထိေသာ စာသင္သား တစ္ေနကုန္ေသာ္လည္း တစ္ႀကိမ္မွ် စာမျပန္ စာမအံေသာ စာသင္သားမ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကား မရွိသင့္၊ မျဖစ္သင့္၊ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳးမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္းစား၊ အေပါစား စာသင္သား အမည္ခံမ်ား မေနႏိုင္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မွသာ သင့္ေတာ္မည္” ဟူ၍ ႀကံေတြးမိပါသည္။ ယင္းအႀကံအစည္းအတိုင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥး္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ကာ စာသင္သားမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

(က)    နံနက္ ၉း၃၀-နာရီမွ ၁၀း၃၀-နာရီတစ္ႀကိမ္

ေန႔ ၁း၀၀-နာရီမွ ၂း၀၀-နာရီတစ္ႀကိမ္

ေန႔ ၂း၃၀-နာရီမွ ၃း၃၀- နာရီတစ္ႀကိမ္ ဟူ၍ စာက်က္ေသာ အခ်ိန္သုံးႀကိမ္ သတ္မွတ္သည္။ ယင္းသုံးႀကိမ္တြင္ စာသင္သားတစ္ပါးလွ်င္ မိမိစာတက္၀ါႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္ စာက်က္ခ်ိန္ ႏွစ္ႀကိမ္က်စီ တစ္ေနရာတည္း စုေပါင္း၍ စာက်က္ရမည္။

(ခ) ည ၈-နာရီမွ ၉-နာရီအထိ တစ္ေနရာတည္း စုေပါင္း၍ စာျပန္ရမည္။

(ဂ) ည ၉-နာရီမွ ၁၀-နာရီအထိ တစ္ေနရာတည္း စုေပါင္း၍ ည၀ါ၊ (သို႔မဟုတ္) ရုပ္တြက္၊ (သို႔မဟုတ္) သရုပ္ခြဲ ျပဳလုပ္ရမည္။

(ဃ) စာသင္သားတိုင္း အနည္းဆုံး စာတက္၀ါ တစ္၀ါရွိရမည္။

(င) ညစဥ္ တစ္ေနရာတည္း စုေပါင္း၍ ဘုရား၀တ္တက္၊ ပရိတ္ရြတ္၊ ေမတၱာပို႔သမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။

ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို နာယက ဘုန္းႀကီးမ်ားက အလွည့္က်ျဖင့္ အတိအက် လိုက္နာေအာင္ ၾကပ္မတ္ေစခိုင္းရမည္။ ခြင့္ျပဳထားေသာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ပ်က္ကြက္က ဒဏ္ထမ္းေစရမည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းအား မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၏ ပရိယတၱိ ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္မႈ ရေနေသာ ဆရာေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။