လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ က႑မ်ားသည္

ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ “အရွင္၀ီရသူ – မစိုးရိမ္”

လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

စာတန္းမ်ားေပၚတြင္ ႏွိပ္ၿပီး က႑တစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

 

(၁) နဂါးနီစုဘူး 

(၂) ေလာကအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း

(၃) ပါရမီပ်ိဳးခင္းေသြးလွဴအသင္း

(၄) ျမန္မာ့ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕လုပ္သား

(၅) မင္းကြန္း ပုထိုးေတာ္ႀကီး ပညာဒါန စာသင္ေက်ာင္း