ဆုႏွင်းဘဘင်ပွဲ အတြက္ လႉဒါန္းမႈ စာရင္း

“ပညာေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္း
ဆုႏွင်းဘဘင်ပွဲ အတြက္ လႉဒါန္းမႈ စာရင္း

25.12.2023

၁။ ပါဠိပါရဂူဆရာေတာ္ႀကီး
ဦးကုသလ = (၃၀၀,၀၀၀)

၂။ ေလးကြၽန္းေျမဆရာေတာ္
ဦးဓမၼပါလ = (၁၀၀,၀၀၀)

၃။ ကိုအႀကီးေကာင္မိသားစု
(ရန္ကုန္) = (၁၀၀,၀၀၀)

၄။ ကိုတင္လင္းထိုက္+မပြင့္ဝါစိုး
(ရန္ကုန္) =(၁,၀၀၀,၀၀၀)

၅။ ဦးသန္႔ဇင္+ေဒၚခင္ညိဳညိဳ
ေအဝမ္းမိသားစု =(၅၀၀,၀၀၀)

၆။ ဦးရန္ႀကီးေအာင္+ေဒၚေမာ္ေမာ္
(ရန္ကုန္) =(၁,၅၀၀,၀၀၀)

၇။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း+ေဒၚေဌး(ေ႐ႊအိမ္)
(ေနျပည္ေတာ္) =(၂,၀၀၀,၀၀၀)

၈။ ေဒၚေအးေအးသိန္း (ယြန္းဝတီ)
(ေမာ္လၿမိဳင္) =(၃,၀၀၀,၀၀၀)

စုစုေပါင္းရရွိေငြ =၈၅,၀၀,၀၀၀(၈၅သိန္း)

အလြဴ႐ြငၼိသားစုမ္ားသည္ ပညာျပည့္ဝ နလုံးလွလ်က္ က်န္းမာခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကြာ၍ လိုရာဆႏၵ ျပည့္ဝကာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သို ဘဝတိုတိုျဖင့္ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစေသာ္…..။