Uncategorized

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ စာေျဖသံဃာ – ဆြမ္းအလႉရွင္မ်ား

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ စာေျဖသံဃာ – ဆြမ္းအလႉရွင္မ်ား

မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳနယ္၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပအပ္ေသာ စာေျဖသံဃာအ႐ုဏ္ဆြမ္း ဆက္ကပ္ပြဲကို ၁၃၈၅ခု တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္မွ တန္ခူးလဆန္း ၁ရက္(၂၈.၃.၂၀၂၄မွ ၉.၄.၂၀၂၄) အထိ ၁၃ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား၏ အလႉေငြမွာ ၁၆,၈၀၀,၀၀၀ (တစ္ရာ့ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္သိန္းက်ပ္) ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳေငြမွာ ၁၄,၆၁၅,၃၁၄(တစ္ရာ့ေလးဆယ့္ေျခာက္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္သံုးရာတစ္ဆယ့္ေလးက်ပ္) ျဖစ္ပါသည္။

သိုျဖစ္၍ ၂,၁၈၄,၆၈၆ (ႏွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင့္ေျခာက္ရာ့ရွစ္ဆယ္ေျခာက္က်ပ္)ပိုပါသည္။

၎ပိုေငြကို စာေျဖသံဃာအ႐ုဏ္ဆြမ္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ဘဏ္စာအုပ္ထဲသို ထည္သြင္းလိုက္ပါသည္။

၎ဘဏ္စာအုပ္ထဲတြင္ ရွိရင္းစြဲ ၆၆ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ၈၇သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ကုန္က်ေငြမ်ားသည္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္မွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အထိရွိပါသည္။

ဆြမ္းကပ္စရိတ္ႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားစာရင္းကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေဝယ်ာဝစၥ(လုပ္အားဒါန) ကုသိုလ္ရွင္ ၄၀ေက်ာ္အား လက္ေဆာင္ပစၥည္းဝယ္ေပးသည့္ ကုန္က်ေငြ ၆၅၄,၈၀၀ (ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္းေလးေထာင့္ရွစ္ရာ)က်ပ္ႏွင့္ မုန္႔ဖိုးေငြ ၂,၀၀၀,၀၀၀ (သိန္းႏွစ္ဆယ္က်ပ္)ကို စာေရးသူ၏ နဝကမၼအလႉေငြမ်ားမွ လႉဒါန္းလိုက္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ လႉဒါန္းေငြ

စဥ္ ရက္စြဲ အေၾကာင္းအရာ သင့္ေငြ

(၁) ၂၈.၃.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ပထမေန႔ (မုန္႔ဟင္းခါး) ဆြမ္းကပ္                  ၆၅၈၁၀၀            

(၂) ၂၉.၃.၂၀၂၄   စာေမးပြဲ ဒုတိယေန႔ (ထမင္းေႀကာ္) ဆြမ္းကပ္                ၁၂၆၂၈၀၀ (၃) ၃၀.၃.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ တတိယေန႔ (မုန္႔တီ) ဆြမ္းကပ္                      ၁၀၃၂၃၅၀

(၄) ၃၁.၃.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ စတုတၳေန႔ (ၾကာဇံေၾကာ္) ဆြမ္းကပ္          ၁၀၅၄၃၅၄

(၅) ၁.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ပဥၥမေန႔ (ၾကက္ဥေပါင္မုန္႔ေၾကာ္) ဆြမ္းကပ္   ၁၂၉၉၂၆၀

(၆) ၂.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ဆ႒မေန႔ (ပဲထမင္း) ဆြမ္းကပ္                   ၉၈၉၈၅၀

(၇) ၃.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ သတၱမေန႔ (မုန္႔ဟင္းခါး) ဆြမ္းကပ္                      ၇၉၆၇၅၀

(၈) ၄.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ အ႒မေန႔ (မုန္႔တီ) ဆြမ္းကပ္                              ၅၆၀၆၀၀

(၉) ၅.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ န၀မေန႔ (ထမင္းေၾကာ္) ဆြမ္းကပ္                      ၇၂၂၈၀၀

(၁၀) ၆.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ဒသမေန႔ (မုန္႔ဟင္းခါး) ဆြမ္းကပ္                     ၃၉၀၂၀၀

(၁၁) ၇.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ဧကဒသမေန႔ (ၾကာဇံေၾကာ္) ဆြမ္းကပ္              ၁၁၂၁၅၀၀

(၁၂) ၈.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ဒြါဒသမေန႔ (ထမင္းဆီဆမ္း) ဆြမ္းကပ္              ၃၅၇၇၀၀                                   

(၁၃) ၉.၄.၂၀၂၄ စာေမးပြဲ ေတရသမေန႔ (မုန္႔တီ) ဆြမ္းကပ္                      ၂၆၈၅၀၀

ပထမရက္၌ သံဃာ တစ္ေထာင္နီးပါး ဘုဥ္းေပးၿပီး ေနာက္ဆုံးရက္၌ သံဃာ သုံးရာေက်ာ္သာ ဘုဥ္းေပးပါသည္

သံဃာေတာ္မ်ား၊ အလႉရွင္မ်ား၊ ေဝယ်ာဝစၥကုသိုလ္ရွင္မ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာ ေဘးရန္ကြာ၍ လိုရာဆႏၵျပည့္ဝပါေစေသာ္—–ဝ္