ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

မဘသ(ဗဟို) ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၆၃-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္၊ (၂၀၁၉-ခု၊ ဇြန္လ ၁၇) တနလၤာေန႔ ၁။ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး မဘသ/ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ႀကီးသည္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူမ်ားအဖြဲ႔ (ၿမိတ္) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူမ်ားအဖြဲ႔ (ၿမိတ္) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေးစားမြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူများအဖွဲ့ (မြိတ်) သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ National Development Party သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ National Development Party သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္  အမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ National Development Party သဘောထားထုတျပွနျခကြျ
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ NDF သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ NDF သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္ Myanmar National Network သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္Myanmar National Networkသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ကရင္ျပည္နယ္ မဘသ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္၊ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္။ အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖင့္သည့္ အရွင္ဝိစိတၱာဘိဝံသ(ဝီရသူ-မစုိးရိမ္)အား ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ပုဒ္မ ၅၀၅၊ ပုဒ္မ ၁၂၄-က တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္၍ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ေငြတြင္း မဘသ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၅)ရက္၊ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၊ တနဂၤေႏြေန႔ အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဘဒၵႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ-မစိုးရိမ္)အား ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ပုဒ္မ ၁၂၄-ကျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္၍ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟို) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၆-၂၀၁၉ အထိ ယခုလက္ရွိအစုိးရလက္ထက္၌ တရားေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဥပေဒမဲ့ကာ အတုိက္အခံဘဝက အထပ္ထပ္ဆိုခဲ့ေသာ Rule of law ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြရရသည္။ အထူးအားျဖင့္ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူမွ ရန္ကုန္တုိင္းသံဃနာယကထံ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူမွ ရန္ကုန္တုိင္းသံဃနာယကထံ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ဆရာတော်ဦးဝီရသူမှ ရန်ကုန်တိုင်းသံဃနာယကထံ လျှောက်ထားချက် ဆရာတော်ဦးဝီရသူမှ ရန်ကုန်တိုင်းသံဃနာယကထံ လျှောက်ထားချက်
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဝီရသူသေဘာထား

ဦးပဥၥင္းသည္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးအား လူမ်ဳိး ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ တစ္မိတည္းဖြား ေသြးရင္းသားရင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားပမာ ခ်စ္ခင္ေလးစားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေဖးမ အားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္မွာလည္း မဖြံ႔ၿဖဳိးျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ အေနာက္တံခါးမွဴးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ...