ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

မဘသ(ဗဟို) ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၆၃-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္၊ (၂၀၁၉-ခု၊ ဇြန္လ ၁၇) တနလၤာေန႔ ၁။ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး မဘသ/ ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ႀကီးသည္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူမ်ားအဖြဲ႔ (ၿမိတ္) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားသူမ်ားအဖြဲ႔ (ၿမိတ္) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေးစားမြတ်နိုး တန်ဖိုးထားသူများအဖွဲ့ (မြိတ်) သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ National Development Party သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ National Development Party သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္  အမြိုးသားတိုးတကျရေးပါတီ National Development Party သဘောထားထုတျပွနျခကြျ
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ NDF သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ NDF သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္ Myanmar National Network သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားေရးကြန္ရက္Myanmar National Networkသေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ကရင္ျပည္နယ္ မဘသ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၃)ရက္၊ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ေမလ(၃၁)ရက္။ အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖင့္သည့္ အရွင္ဝိစိတၱာဘိဝံသ(ဝီရသူ-မစုိးရိမ္)အား ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ပုဒ္မ ၅၀၅၊ ပုဒ္မ ၁၂၄-က တုိ႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္၍ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ေငြတြင္း မဘသ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၅)ရက္၊ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၊ တနဂၤေႏြေန႔ အမ်ဳိးသားေရးဦးေဆာင္ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဘဒၵႏၲဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ-မစိုးရိမ္)အား ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ပုဒ္မ ၁၂၄-ကျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္၍ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟို) သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၆-၂၀၁၉ အထိ ယခုလက္ရွိအစုိးရလက္ထက္၌ တရားေရးလုပ္ငန္းအပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဥပေဒမဲ့ကာ အတုိက္အခံဘဝက အထပ္ထပ္ဆိုခဲ့ေသာ Rule of law ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြရရသည္။ အထူးအားျဖင့္ သာသနာေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူမွ ရန္ကုန္တုိင္းသံဃနာယကထံ ေလွ်ာက္ထားခ်က္

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူမွ ရန္ကုန္တုိင္းသံဃနာယကထံ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ဆရာတော်ဦးဝီရသူမှ ရန်ကုန်တိုင်းသံဃနာယကထံ လျှောက်ထားချက် ဆရာတော်ဦးဝီရသူမှ ရန်ကုန်တိုင်းသံဃနာယကထံ လျှောက်ထားချက်
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဝီရသူသေဘာထား

ဦးပဥၥင္းသည္ တုိင္းရင္းသားအားလံုးအား လူမ်ဳိး ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ တစ္မိတည္းဖြား ေသြးရင္းသားရင္း ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားပမာ ခ်စ္ခင္ေလးစားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေဖးမ အားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္မွာလည္း မဖြံ႔ၿဖဳိးျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ အေနာက္တံခါးမွဴးမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဝီရသူသေဘာထား ၁/၂၀၁၈

အစြန္းေရာက္ဘာသာႀကီးဟုသာ သုံးႏႈံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဟု နာမည္တပ္၍ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာကို အစြန္းေရာက္သာသနာၿပီးအျဖစ္ သိသာထင္ရွားစြာ ရည္ၫႊန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟူေသာ စကားရပ္သည္ အမႈမေျမာက္ေသာ စြဲခ်က္သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ မိန္းမမ်ားမ်ားယူ ကေလးမ်ားမ်ားေမြးျခင္းျဖင့္ တိုးပြားလာေသာအင္အားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ကာ အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ျခင္းသည္ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစု(ရန္ကုန္)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

တပ္​မ​ေတာ္​ကာကြယ္​​ေရးဦးစီးခ်ဳပ္​႐ုံး Page၊ Senior General Min Aung Hlaing Page ႏွင္​့ ျမ၀တီ သတင္​း Page တို႔အား Facebook Team မွ ဖ်က္​သိမ္​းခဲ့မႈအား အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစု(ရန္ကုန္)မွ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာင္ေရး ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာင္ေရး ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ယခုေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေဒသမ်ား၌ ေရေဘးဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိ မဘသ/ဗုဒၶဓမၼ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟို)တံု့ျပန္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္-၂၂ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ သံဃနာယက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းႏွင့္လည္း ၿငိစြန္းျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း (ဗဟို) သည္ တရား၀င္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာေသာပါက (ေဇတ၀န္)က စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ ဇူလိုင္ ၂၂ရက္တြင္ ...
ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သတင္း

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ) အသိေပးေၾကညာခ်က္

ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း(ဗဟုိ) အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထံေတာ္သို႔ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး (မဘသ/ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္း)အဖြဲ႕မ်ား သက္ဆိုင္ရာ တိုက္နယ္/ၿမိဳ႕နယ္/ခ႐ိုင္/ျပည္နယ္/တိုင္း အားလံုး ရက္စြဲ။ ။ ဒုတိယဝါဆိုလဆန္း ၉-ရက္၊ ၁၃၈၀-ျပည့္ခု၊ ၂၁-၇-၂၀၁၈၊ ...