ဂ်ာနယ္

ဂ်ာနယ္မုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

အေျပာင္းအလဲထက္ ဗေလာင္းဗလဲက မ်ားပါတယ္

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃)အမွတ္(၂၃) 26.7.2019) ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူထံေတာ္က အသံေတြၾကားရဖို႔အတြက္ ျပည္ခ်စ္သား၀ိုင္းေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုျငိမ္းခ်မ္းသာက ႀကဳိးစားဆက္သြယ္ျပီး အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ကိုျငိမ္းခ်မ္းသာက ဆရာေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မရေတာ့တဲ့အတြက္ အျခားေသာ သတင္းရင္းျမစ္ေတြဆီကေန ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ” (ဃ-နိဂုံး)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- အရွင္ဘုရားဦးေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကေရာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဘုရား၊ ဘာျဖစ္သြားၿပီလဲဘုရား။ ဆရာေတာ္- သူတို႔ေတြက မီးစင္ၾကည့္ကေနရတဲ့အဆင့္ပါ။ ရံဖန္ရံခါ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ (ဂ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေပါ့ဘုရား။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတိုက္အခံေကာင္းမရွိေသးဘူးေပါ့ဘုရား။ အတိုက္အခံေကာင္း မရွိတဲ့အတြက္ အရွင္ဘုရားတို႔လို သံဃာေတြက ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနဝင္ၿပီးေတာ့ အတုိက္အခံလုပ္ေပးေနရတယ္။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ” (ဂ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေပါ့ဘုရား။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတိုက္အခံေကာင္းမရွိေသးဘူးေပါ့ဘုရား။ အတိုက္အခံေကာင္း မရွိတဲ့အတြက္ အရွင္ဘုရားတို႔လို သံဃာေတြက ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနဝင္ၿပီးေတာ့ အတုိက္အခံလုပ္ေပးေနရတယ္။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ (ခ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- လက္ရွိ တိမ္းေရွာင္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာရွိပါတယ္ဘုရား။ အမႈကိုရင္မဆိုင္ဘဲ ျပည္ပကို ေရွာင္တိမ္းတာမ်ိဳး။ အဲဒီကေန အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္တာမ်ိဳး လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုေတာ့ ျပည္ပထြက္ၿပီး ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ” (က)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တိမ္းေရွာင္ေနရခ်ိန္မ်ားမွာ ဆရာေတာ္ေျပာခ်င္တာေတြနဲ႔ ဆရာေတာ္ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီး စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေတြဟာ အခ်ိန္ရရင္ရသလို ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္” (ဃ-နိဂံုး)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019 ၿငိမ္း- အရွင္ဘုရားရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ ေသြးလွဴဒါန္းၾကတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတာေတြ ေတြ႕ရ ႀကံဳရတာကိုလည္း ၾကားရပါတယ္ဘုရား။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲဘုရား။ ဆရာေတာ္- ေမြးေန႔ေသြးလွဴပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သတင္းေတြမွာပါေနတာက မျပည့္စံုဘူးေလ။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္ (ဂ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019) ၿငိမ္း- ဥပေဒက တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္သလား ဒါမွမဟုတ္ မညီမွ်ဘူးလို႔ ထင္လား။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လို ခံစားရပါသလဲ။ ဆရာေတာ္- ဥပေဒက မညီမွ်ဘူးလို႔ ခံစားရတာကေတာ့ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္ – (ခ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019) ၿငိမ္း- အရွင္ဘုရားကို ဖမ္းဆီးဖို႔လုပ္ေနတာကေတာ့ အမႈတည္ေဆာက္ေနပါတယ္လို႔ စၿပီးေျပာတဲ့ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ အခ်က္၂၇ ခ်က္ပါတဲ့ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္ – (က)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019) ဒီအင္တာဗ်ဴးဟာ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူရဲ႕ အိမ္နိမ့္စံေန႔ရက္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သံုးခုေျမာက္အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က အခ်ိန္ရရင္ ရသလို ဆက္သြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ရတဲ့အင္တာဗ်ဴးမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္တာဗ်ဴးေတြဟာ အခ်ိတ္အဆက္မဲ့တာ၊ တစ္စစီျပန္႔က်ဲေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ...