ဂ်ာနယ္

ဂ်ာနယ္

ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ္)

ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ္)သီတင္းကြၽတ္က်န္းမာေရး သတင္းစကား 2:045:33 3:22
ဂ်ာနယ္

ေခ်ာ္ျပန္ေျပး (အပိုင္း၈)

ဂ်ာနယ္မုဒိတာရပ္၀န္းသတင္း

အေျပာင္းအလဲထက္ ဗေလာင္းဗလဲက မ်ားပါတယ္

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃)အမွတ္(၂၃) 26.7.2019) ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူထံေတာ္က အသံေတြၾကားရဖို႔အတြက္ ျပည္ခ်စ္သား၀ိုင္းေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုျငိမ္းခ်မ္းသာက ႀကဳိးစားဆက္သြယ္ျပီး အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ ကိုျငိမ္းခ်မ္းသာက ဆရာေတာ္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မရေတာ့တဲ့အတြက္ အျခားေသာ သတင္းရင္းျမစ္ေတြဆီကေန ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ” (ဃ-နိဂုံး)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- အရွင္ဘုရားဦးေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကေရာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဘုရား၊ ဘာျဖစ္သြားၿပီလဲဘုရား။ ဆရာေတာ္- သူတို႔ေတြက မီးစင္ၾကည့္ကေနရတဲ့အဆင့္ပါ။ ရံဖန္ရံခါ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ (ဂ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေပါ့ဘုရား။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတိုက္အခံေကာင္းမရွိေသးဘူးေပါ့ဘုရား။ အတိုက္အခံေကာင္း မရွိတဲ့အတြက္ အရွင္ဘုရားတို႔လို သံဃာေတြက ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနဝင္ၿပီးေတာ့ အတုိက္အခံလုပ္ေပးေနရတယ္။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ” (ဂ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေပါ့ဘုရား။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတိုက္အခံေကာင္းမရွိေသးဘူးေပါ့ဘုရား။ အတိုက္အခံေကာင္း မရွိတဲ့အတြက္ အရွင္ဘုရားတို႔လို သံဃာေတြက ျပည္သူ႔အတြက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေနဝင္ၿပီးေတာ့ အတုိက္အခံလုပ္ေပးေနရတယ္။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ (ခ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ၿငိမ္း- လက္ရွိ တိမ္းေရွာင္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာရွိပါတယ္ဘုရား။ အမႈကိုရင္မဆိုင္ဘဲ ျပည္ပကို ေရွာင္တိမ္းတာမ်ိဳး။ အဲဒီကေန အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္တာမ်ိဳး လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုေတာ့ ျပည္ပထြက္ၿပီး ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“အႏိုင္က်င့္တဲ့အကြက္ေတြ ကုန္သြားၿပီဆိုရင္ ဦးဇင္းထြက္လာမွာပါ” (က)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၂) 26.7.2019) ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တိမ္းေရွာင္ေနရခ်ိန္မ်ားမွာ ဆရာေတာ္ေျပာခ်င္တာေတြနဲ႔ ဆရာေတာ္ ဘာဆက္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ႀကိဳးစားၿပီး စီစဥ္တင္ဆက္ေပးေနပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေတြဟာ အခ်ိန္ရရင္ရသလို ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

“ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္” (ဃ-နိဂံုး)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019 ၿငိမ္း- အရွင္ဘုရားရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ ေသြးလွဴဒါန္းၾကတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပတာေတြ ေတြ႕ရ ႀကံဳရတာကိုလည္း ၾကားရပါတယ္ဘုရား။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲဘုရား။ ဆရာေတာ္- ေမြးေန႔ေသြးလွဴပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သတင္းေတြမွာပါေနတာက မျပည့္စံုဘူးေလ။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္ (ဂ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019) ၿငိမ္း- ဥပေဒက တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနတယ္လို႔ ထင္သလား ဒါမွမဟုတ္ မညီမွ်ဘူးလို႔ ထင္လား။ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လို ခံစားရပါသလဲ။ ဆရာေတာ္- ဥပေဒက မညီမွ်ဘူးလို႔ ခံစားရတာကေတာ့ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္ – (ခ)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019) ၿငိမ္း- အရွင္ဘုရားကို ဖမ္းဆီးဖို႔လုပ္ေနတာကေတာ့ အမႈတည္ေဆာက္ေနပါတယ္လို႔ စၿပီးေျပာတဲ့ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေနတယ္လို႔ေျပာလို႔ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနကပဲ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ အခ်က္၂၇ ခ်က္ပါတဲ့ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာဒီမိုကေရစီေခတ္က်မွပဲ ႀကံဳဖူးတယ္ – (က)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၁)၊ 12.7.2019) ဒီအင္တာဗ်ဴးဟာ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူရဲ႕ အိမ္နိမ့္စံေန႔ရက္မ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ထားတဲ့ သံုးခုေျမာက္အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က အခ်ိန္ရရင္ ရသလို ဆက္သြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ရတဲ့အင္တာဗ်ဴးမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အင္တာဗ်ဴးေတြဟာ အခ်ိတ္အဆက္မဲ့တာ၊ တစ္စစီျပန္႔က်ဲေနတာမ်ိဳးေတြလည္း ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ပစ္ပယ္မွာလား။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို တိုင္းျပည္မွာရွင္သန္ခြင့္ေပးမွာလား (ဂ-နိဂံုး) (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၀) ...

ၿငိမ္း- အခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား မဲေပးခြင့္ လိုအပ္လာၿပီလို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက သံုးသပ္လာၾကတဲ့အတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား မဲေပးခြင့္ရဖို႔အတြက္ လႈပ္ရွားမႈေတြရွိလာရင္ ဘာမ်ားေျပာစရာရွိမလဲဘုရား။ ဆရာေတာ္- ဟိုအရင္တုန္းကေတာ့ ဦးဇင္းခံယူထားတာကေတာ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ဆိုတာ အေရာင္အေသြး မွန္သမွ်နဲ႔ ဆက္ဆံေနရတာ။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ပစ္ပယ္မွာလား။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို တိုင္းျပည္မွာရွင္သန္ခြင့္ေပးမွာလား (ခ) (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၀) ...

ၿငိမ္း- စစ္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္းပဲ မတရားတဲ့ ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီးေတာ့ အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ အခု တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး တက္လာတဲ့အစုိးရ၊ လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့အစိုးရ လက္ထက္မွာလည္းပဲ ပုဒ္မ ၁၂၄ လို ပုဒ္မမ်ိဳး အတပ္ခံရတယ္။ ဒီႏွစ္ခုက ဘယ္လုိမ်ားျခားနားပါသလဲဘုရား။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ပစ္ပယ္မွာလား။ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို တိုင္းျပည္မွာရွင္သန္ခြင့္ေပးမွာလား (က)

(ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၂၀) 28.6.2019) ၿငိမ္း- အာဏာစက္နဲ႔ ဓမၼစက္ကိစၥေပါ့ဘုရား၊ အာဏာ စက္နဲ႔ အေရးယူၿပီးမွ ဓမၼစက္နဲ႔ အေရးယူမယ္၊ ဓမၼစက္နဲ႔ အေရးယူၿပီးမွ အာဏာစက္နဲ႔ အေရးယူမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာေနၾကတဲ့ကိစၥေပါ့ဘုရား။ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို အာဏာစက္က ေက်ာ္ခ်င္တယ္ (ဂ-နိဂံုး) (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၁၉) 14.6.2019)

ၿငိမ္း- ပုဒ္မ ၁၂၄ နဲ႔ အစိုးရပိုင္းက အေရးယူမယ္။ အရွင္ဘုရားကလည္းပဲ အေရးယူ ခံလိုက္ရမယ္ ဆိုရင္ ေနာက္ေနာင္မွာ ဓမၼစက္ဆုိတာ အေရးမပါ အရာမေရာက္ေတာ့တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိး၊ ဓမၼစက္ရဲ႕ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့တဲ့ ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို အာဏာစက္က ေက်ာ္ခ်င္တယ္ (ခ) (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၁၉) 14.6.2019)

ၿငိမ္း- တရားစြဲတာမ်ဳိးျဖစ္လာရင္ ဘာေတြလုပ္မလဲ ဆိုတာကို အရင္ကလည္းပဲ ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္ ဘုရား။ အခု တရားစြဲတာေတြလည္းပဲ ျဖစ္လာၿပီ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကဆင့္ေခၚလို႔ အရွင္ ဘုရားကလာခဲ့ရင္ ဖမ္းတာဆီးတာေတြလည္းပဲ ရွိလာႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ ဘာေတြဆက္လုပ္ဖို႔ ရွိပါသလဲဘုရား။ ဆရာေတာ္- ...
ဂ်ာနယ္သတင္းအင္တာဗ်ဴး

ဓမၼစက္ကို အာဏာစက္က ေက်ာ္ခ်င္တယ္ (က) (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အတြဲ(၂)အမွတ္(၁၉) 14.6.2019)

ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူနဲ႔ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းမွာ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခဲ့ၿပီး ေမလ ၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္က သူထုတ္ေဝေနတဲ့ ျပည္ခ်စ္သားအတြက္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ၾကဖို႔အတြက္ ဆက္သြယ္လာတာပါ။ ေရွာင္ရတိမ္းရခ်ိန္မွာေတာင္ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါဆိုသလို ...
ဂ်ာနယ္သတင္း

ဒီမုိကေရစီလုိ႔ေျပာရင္ ယံုမွာေတာာင္မဟုတ္ဘူး (၁၅)

ဒီမုိကေရစီလုိ႔ေျပာရင္ ယံုမွာေတာာင္မဟုတ္ဘူး (၁၅) (ျပည္ခ်စ္သား ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါး။) NVC ကတ္ ရရွိထားသည့္ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္ျပဳထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ...
ဂ်ာနယ္သတင္း

ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ ထြက္ၿပီ

▶️ ထမင္း၀ေအာင္စားထား ✨ဆိုတ့ဲ မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါးႏွင့္အတူ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္ အတြဲ(၂) အမွတ္(၁၂)ကို အမ်ဳိးတို႔ထံ ျဖန္႔ခ်ိေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္😊 ဒီတစ္ပတ္ထုတ္ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္မွာ – ✒️ အယ္ဒီတာရဲ႕ ထမင္း၀ေအာင္စားထား ✒️ KL(Junior) ရဲ႕ ဘုရားေလာင္းလမ္းစဥ္ဟူသည္ ✒️ အင္းစိန္ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ...