ေဆာင္းပါး

ေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၅)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၅) “သဘာဝတန္ဖိုး” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) ————————————————- စာေရးသူသည္ သဘာဝတရားကို ျမတ္ႏိုးတတ္သူ ျဖစ္ပါသည္။ လသာသည့္ညမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္မပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ပါသည္။ မစိုးရိမ္တုိက္သစ္ မိန္းလမ္းမႀကီးေပၚမွာ လေရာင္ခံစားရင္း ...
Uncategorizedေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၄)

“ ႏွလံုးသားမဲ့ေသာ အသိတရား” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) ————————————————- ဦးဝီရသူဆိုသည္မွာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီပါ။ လူမႈေရးမွာ ဟာမိုနီ၊ အေတြးအေခၚမွာ ဂလိုဘယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈမွာ လိုကယ္က်င့္သံုးတာ၊ အမွန္တရားအတြက္ ဓားတစ္လက္ အၿမဲေဆာင္ထားတာ၊ ဓားဆိုသည္မွာ ...
Uncategorizedေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၃)

“ျပဳျပင္သင့္ေသာ အားနည္းခ်က္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) ဘုရားမွတပါး မမွားသူမရွိဟု ဆိုၾကသည္။ ရွင္သာရိပုတ္မေထရ္ႀကီး ေယာဂီႏွင့္လုိက္ဖက္သည့္ ကမၼ႒ာန္းမေပးမိ၍ ဘုရားကျပဳျပင္ေပးရသည့္ျဖစ္ရပ္ (တိတၳဇာတ္ေတာ္)ကို သာဓကျပဳပုံရေပသည္။မမွားသူဟူ၍ ‘ဘုရားရဟႏၲာပဲရွိတယ္’ဟုလည္း ဆိုၾကျပန္ပါသည္။ သာရိပုတ္မေထရ္ႀကီးကား နည္းလမ္းလြဲျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမွားက်ဴးလြန္ျခင္းမဟုတ္။ ...
Uncategorizedေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၂)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၂)“သမဂၢ စိတ္ထား” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) သမဂၢ ဟူေသာစကားကို လူတုိင္းာၾကားဖူးၾကေပမည္။ ညီညြတ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။ ကိုယ္အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ စိတ္အားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးစံုအားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္းဟူ၍ ...
Uncategorizedေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၁)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၁)“စ႑ာလႏွင့္ သမဏက်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူတို႔မွာ စာလုပ္ေဖာ္(သူငယ္ခ်င္း) ငါးပါးရွိပါသည္။ အႀကီးဆံုးသည္ ဆရာသမားလို ေနာင္ေတာ္ႀကီးလို အေလးဂရုျပဳအပ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းဟု မဆိုသာေပ။ ရြယ္တူေလးပါးရွိရာတြင္ ...
Uncategorizedေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၂၀)

“ ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရး ကုသိုလ္ေတာ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေသနာသနဝတ္ (ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္)ၿမဲသူ ျဖစ္ပါသည္။ အခုိက္အတန္႔သာ ေနထုိင္ရသည့္ေက်ာင္း ျဖစ္ေစကာမူ သန္႔ရွင္းေရးဝတ္မပ်က္ခဲ့ပါ။ တံျမက္စည္းလွည္းျခင္းအလုပ္ကို အၿမဲလုပ္ပါသည္။ စာက်က္ရင္း ၾကမ္းတုိက္ပါသည္။ ...
Uncategorizedေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၉)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၉)“အားငယ္စရာ ဘုန္းႀကီးဘဝႏွင့္ သိကၡာပုဒ္ အေသးအဖြဲေလးမ်ား” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူ ပုိက္ဆံမကုိင္ပါ။ အေၾကာင္းကား အထင္ေသး မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုိက္ဆံ မကုိင္ေသာ္လည္း စာရင္းေတာ့ ...
ေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၈)

“႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ ပူေဇာ္နည္း” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) ပိဋကတ္ေတာ္၌ အဂါရဝတရား သဂါရဝတရားမ်ားကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အဂါရဝဆုိသည္မွာ မ႐ုိေသမေလးစားျခင္းျဖစ္ကာ သဂါရဝဆုိသည္မွာ ႐ုိေသေလးစားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ႐ုိေသလွ်င္ မ႐ုိေသသည့္အေလ်ာက္ အကုသုိလ္အျပစ္ျဖစ္ကာ ...
ေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၇)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၇) “အိပ္စက္အနားယူျခင္း” ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ကို ေျခာက္နာရီသာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေန႔ဘက္တစ္နာရီႏွင့္ ညဘက္ငါးနာရီ- စုစုေပါင္း ၂၄နာရီမွာ ေန႔စဥ္ ေျခာက္နာရီသာ အိပ္စက္ပါသည္။ ...
ေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၆)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၆) “တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ” စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို အထင္ႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းသားတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို အထင္ႀကီးျခင္း ျဖစ္၏။ သူတို႔ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ ...
ေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၅)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၅)“က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူ မနက္အိပ္ရာထ သန္႔စင္ခန္းဝင္သည့္အခါ မ်က္စိေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါသည္။ ခါးမတ္မတ္ထိုင္၊ ေခါင္းတည့္တည့္ထားကာ ဝဲယာႏွစ္ဖက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွည့္ပါသည္။ မ်က္စိကို ေနာက္ေက်ာဘက္သို႔ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၄)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၄)“မေဟာ္သဓာ တစ္ေန႔တာ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ့္ကန္ႏွင့္ မေနထုိင္ရေသာ ယခုအခါ၌ စာလည္း မခ်ရ၊ တရားေဟာလည္း မထြက္ရ၊ ပရိသတ္ႏွင့္လည္း မထိေတြ႔ရ၊ တပည့္မ်ားႏွင့္လည္း အတူမေနရသျဖင့္ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၃)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၃) “စာနာမႈက်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ တိရစာၦန္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ၾကငၷာတတ္ပါသည္။ ခ်စ္ရျခင္းအေၾကာင္းက သနားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ဘဝေလးေတြ အတိတ္ကံအေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တိရစာၦန္ျဖစ္ၾကရသည္ဟူေသာအေတြးက ခ်စ္တတ္ေအာင္ သင္ျပေပးသကဲ့သို႔ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၂)`

“အာဟာရ က်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ မနက္အေစာ အစာအျဖစ္ ယာဂု(ဆန္ျပဳတ္) ဘုဥ္းေပးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေန႔ဆြမ္းမတိုင္ခင္ကာလ၌ ဗိုက္ဆာေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ုဏ္ဆြမ္းကပ္ရာ၌ ပါဝင္ေသာ သစ္သီးပြဲ သစ္ေစ့ပြဲမ်ားကို စာၾကည့္စားပြဲ၌ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားရွိပါသည္။ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၀)

“တရားပြဲ ေမတၱာ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ ဝါတြင္းကာလ စာဝါဖြင့္ခ်ိန္မ်ား၌ စာဝါအပ်က္မခံေပ။ တရားပြဲမ်ားကိုလည္း မႏၲေလးပတ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕႐ြာပြဲမ္ားျဖစ္မွသာ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ညတြင္းခ်င္းျပန္ေရာက္မည့္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္လွ်င္ အဖိတ္ေန႔ညႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ညတို႔ကိုသာ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ...