ေဆာင္းပါး

ေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၇)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၇) “အိပ္စက္အနားယူျခင္း” ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ကို ေျခာက္နာရီသာ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေန႔ဘက္တစ္နာရီႏွင့္ ညဘက္ငါးနာရီ- စုစုေပါင္း ၂၄နာရီမွာ ေန႔စဥ္ ေျခာက္နာရီသာ အိပ္စက္ပါသည္။ ...
ေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၆)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၆) “တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းမႈ” စာေရးသူသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို အထင္ႀကီးပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းသားတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို အထင္ႀကီးျခင္း ျဖစ္၏။ သူတို႔ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လွ်င္ ...
ေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၅)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၅)“က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူ မနက္အိပ္ရာထ သန္႔စင္ခန္းဝင္သည့္အခါ မ်က္စိေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါသည္။ ခါးမတ္မတ္ထိုင္၊ ေခါင္းတည့္တည့္ထားကာ ဝဲယာႏွစ္ဖက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွည့္ပါသည္။ မ်က္စိကို ေနာက္ေက်ာဘက္သို႔ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၄)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၄)“မေဟာ္သဓာ တစ္ေန႔တာ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) ကိုယ့္ေက်ာင္းကိုယ့္ကန္ႏွင့္ မေနထုိင္ရေသာ ယခုအခါ၌ စာလည္း မခ်ရ၊ တရားေဟာလည္း မထြက္ရ၊ ပရိသတ္ႏွင့္လည္း မထိေတြ႔ရ၊ တပည့္မ်ားႏွင့္လည္း အတူမေနရသျဖင့္ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၃)

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၃) “စာနာမႈက်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ တိရစာၦန္မ်ားကို ခ်စ္ခင္ၾကငၷာတတ္ပါသည္။ ခ်စ္ရျခင္းအေၾကာင္းက သနားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ဘဝေလးေတြ အတိတ္ကံအေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ တိရစာၦန္ျဖစ္ၾကရသည္ဟူေသာအေတြးက ခ်စ္တတ္ေအာင္ သင္ျပေပးသကဲ့သို႔ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၂)`

“အာဟာရ က်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ မနက္အေစာ အစာအျဖစ္ ယာဂု(ဆန္ျပဳတ္) ဘုဥ္းေပးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ေန႔ဆြမ္းမတိုင္ခင္ကာလ၌ ဗိုက္ဆာေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႐ုဏ္ဆြမ္းကပ္ရာ၌ ပါဝင္ေသာ သစ္သီးပြဲ သစ္ေစ့ပြဲမ်ားကို စာၾကည့္စားပြဲ၌ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားရွိပါသည္။ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၁၀)

“တရားပြဲ ေမတၱာ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ ဝါတြင္းကာလ စာဝါဖြင့္ခ်ိန္မ်ား၌ စာဝါအပ်က္မခံေပ။ တရားပြဲမ်ားကိုလည္း မႏၲေလးပတ္ဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕႐ြာပြဲမ္ားျဖစ္မွသာ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။ ညတြင္းခ်င္းျပန္ေရာက္မည့္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္လွ်င္ အဖိတ္ေန႔ညႏွင့္ ဥပုသ္ေန႔ညတို႔ကိုသာ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၉)

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၉) “ဥပုသ္ေန႔ တစ္ေန႔တာ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) ပံုမွန္အားျဖင့္ ဥပုသ္ေန႔မ်ား၌ စာဝါနားၾကပါသည္။ စာသင္သားမ်ားက အပတ္စဥ္စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုၾကပါသည္။ လဆန္း ၈ရက္၊ လဆုတ္ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၈)

“မဟာသမယေမတၱာ” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) ပ႒ာန္း႐ြတ္ၿပီး ေက်ာင္းေပၚျပန္တက္ကာ လုပ္လက္စအလုပ္မ်ားကို ဆက္လုပ္ျခင္း၊ အလုပ္သစ္မ်ား ရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ညစဥ္ ညဥ့္နက္သည္အထိ အလုပ္မ်ားတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအရ ညဥ့္ ၁၂း၀၀နာရီမွ ၀၂း၀၀နာရီကို မျဖစ္မေန ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမာၻေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမာၻမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၇)

“ညစာဝါႏွင့္ ပ႒ာန္းက်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) စာေရးသူသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ စာဝါႏွစ္ႀကိမ္ ပို႔ခ်တတ္ပါသည္။ စာခ်တန္း အ႒သာလိနီစာဝါကို ပင္တိုင္ထားကာ ဋီကာေက်ာ္ႏွင့္ပ႒ာန္း ႏွစ္ခုအနက္ တစ္ခုခုကိုသာ ပို႔ခ်ပါသည္။ ပ႒ာန္းစာဝါၿပီးဆုံးပါမွ ဋီကာေက်ာ္စာဝါ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၆)

“ညေနစာဝါႏွင့္ အာဖရိကငါးခူစာအုပ္” (ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) ေန႔လည္ အိပ္ရာထၿပီးသည့္အခါ ညေနစာဝါရွိလွ်င္ စာဝါခ်ဖုိ႔ စာၾကည့္ပါသည္။ ညေနစာဝါမရွိဘဲ ညမွ စာဝါခ်ရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ညေနစာဝါသည္ စာသင္တန္းစာဝါျဖစ္ၿပီး ညစာဝါသည္ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၅)

“အနားယူက်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး၍ သဟာယေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ လက္ေဆး ပါးစပ္ေဆး သြားတိုက္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါသည္။ မနက္ပိုင္း လုပ္လက္စအလုပ္မ်ားကို လက္စသပ္ပါသည္။အြန္လိုင္းအတြက္ သတင္းေရးျခင္း၊ ေဆာင္းပါးေရးျခင္း၊ အခ်က္အလက္ရွာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား (၄)

“ ေရခ်ဳိး ဆြမ္းစား က်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) စာခ်ၿပီး၍ သဟာယေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ေခၽြးဒဏ္ခံ ကိုယ္ပတ္သကၤန္းေလးမွာ ေခၽြးအေတာ္စိုရႊဲေနေပၿပီ။ ထိုကိုယ္ပတ္သကၤန္းေလးကို ခၽြတ္ယူကာ တစ္ကိုယ္လံုးအႏွံ႔ ေခၽြးမ်ားကို သုတ္ပစ္ပါသည္။ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္၏ ကမၻာမေက်ာ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား

(၃) “စာခ်က်င့္စဥ္” (ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူ၏ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးလက္ေဆာင္) မနက္အိပ္ရာထမွ အစိေႏၲယ်ဘုရားရွိခိုးရြတ္ဆိုပူေဇာ္ၿပီး ေမတၱာပို႔ၿပီးသည့္အခါ စာဝါခ်ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရပါသည္။ မနက္ ၉း၃၀ နာရီမွာ အ႒သာလိနီစာဝါ ပို႔ခ်ရပါသည္။ စာခ်တန္းစာဝါျဖစ္ၿပီး စာဝါပို႔ခ်ဖုိ႔အတြက္ အ႒ကထာစာအုပ္၊ ...
သတင္းေဆာင္းပါး

“တရားေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေနတာလား ကိုေဆြဝင္း” (ဋ/နိဂံုး)

“ရုန္းထြက္လို႔ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစကြာ” ကိုေဆြ၀င္းသြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကလည္း အတုိင္ပင္ခံလမ္းေၾကာင္းႀကီးလိုပဲ တရားေရးကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေျဖရွင္းေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အတိုင္ပင္ခံႀကီးၾကည့္ပါ့လား ICJအမႈမွာတရားေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ သြားေျဖရွင္းလုိက္တာ ေဖာင္းေဘာေတြ မိသြားပါေလေရာ။ သာဝန္ကိုစာထုတ္ခုိင္းရတာနဲ႔၊ ဥပေဒခ်ဳပ္ထိ သေဘာလားမွတ္ခ်က္တက္ယူရတာနဲ႔၊ ...